Cách xác định nguyên giá TSCĐ

+Nếu lúc mới mua về:

-Bao gồm: giá thành thực tế + tất cả các chi phí để TSCĐ đó ở vào trạng thái hoạt động

VD: mua cái xe mới về, phải trả chi phí bảo hiểm à đưa zô nguyên giá. Vì xe mới k có bảo hiểm thì k chạy hợp pháp được. Tuy nhiên nếu sài qua 1 năm rồi, năm sau mua bảo hiểm tiếp –> chi phí. Nguyên nhân là (cái dưới)

+Nếu trong quá trình sử dụng phát sinh chi phí:

-Nếu chi phí đó làm cho TSCĐ tăng thời gian sử dụng, tăng công suất, tăng chất lượng sp, giảm chi phí hoạt động,…. Thì –> nguyên giá

-Nếu chi phí đó chỉ nhằm mục đích duy trì, khôi phục trạng thái ban đầu thì à chi phí ( trường hợp năm sau, mua bảo hiểm trên chỉ là duy trì hoạt động của cái xe thôi)

-Thuế nhập khẩu, và thuế thu nhập đặc biệt –> nguyên giá.

Sẵn đây cho cái ví dụ luôn:

Cty A mua TSCĐVH trị giá 100.000.000 , thuế nhập khẩu 15%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.  Chi phí pháp lý liên quan đến bản quyền công nghệ trong nước là  16.500.000 (trong đó thuế GTGT 10%). DN nộp thuế theo pp khấu trừ. Cty thanh toán qua ngân hàng

Làm 3 bước:

b1.Giá mua

Nợ 213  100.000.000

Có 112        100.000.000

b2.thuế nhập khẩu

Nợ 213  15.000.000

Có 3333      15.000.000

b3.Thuế giá trị gia tăng

Nợ 133 [100.000.000+15.000.000]*10%= 11.500.000  ( chỗ này sẽ là 213 nếu DN k được khấu trừ thuế)

Có 3331      11.500.000

Lưu ý: đối với TSCĐ vô hình:

-Chi phí đào tạo không được đưa zô nguyên giá TSCĐ vô hình

-Trường hợp TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ DN (VD công thức chế biến mới,…): thì chi phí giai đoạn nghiên cứu  không được –> nguyên giá TSCĐVH. Chỉ có chi phí giai đoạn triển khai mới được đưa zô thôi.

-Khi mua nhà và có kèm quyền xử dụng đất: thì phải tách riêng đất ra ghi zô TSCĐ vô hình, còn ngôi nhà là TSCĐ hữu hình.

-Chi phí quảng cáo, nhãn hiệu được đưa zô chi phí chứ không đưa zô nguyên giá TSCĐ vì nó là chi phí liên quan tới nhiều khoản mục