Cách xác định tỷ giá hối đoái

1. LUẬT MỘT GIÁ (THE LAW OF ONE PRICE)

Giả thiết:

Thị trường cạnh tranh không có chi phí vận chuyển.

Thị trường cạnh tranh không có hàng rào thương mại

 Sản phẩm xác định ở 2 quốc gia phải được bán cùng một giá khi thể hiện cùng một loại tiền.

2. NGANG GIÁ SỨC MUA (PPP)

Ngang giá sức mua: Purchasing Power Parity (PPP)

Đưa ra so sánh khác về thu nhập giữa các nước

Với cùng số tiền ở một nước mua được số hàng ra sao ở nước ngoài

PPP so sánh giá sản phẩm xác định trong các quốc gia khác nhau để xác định tỷ giá hối đoái thị trường hiệu quả (là thị trường không có hàng rào thương mại và hàng hóa, dịch vụ được lưu chuyển tự do). PPP nêu rằng:

Giá cả của một “rổ hàng hóa” sẽ tương đương ở mỗi quốc gia.

Tỷ giá hối đoái sẽ thay đổi nếu tương quan giá cả thay đổi.

Cung tiền tệ và lạm phát giá (money supply and price inflation) – một quốc gia mà lạm phát cao sẽ có đồng tiền giảm giá so với quốc gia có lạm phát thấp hơn.

Lạm phát – khi số lượng tiền trong lưu thông tăng nhanh hơn khối lưông hàng hóa và dịch vụ; đó là, khi cung tiền tệ tăng nhanh hơn tăng sản lượng.

Tăng cung tiền tệ – thay đổi tương quan điều kiện của cung và cầu về tỷ giá hối đoái.