Thuế – Bảo hiểm Archive

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Đối tượng không chịu thuế GTGT

Khi sẩy thai, nạo thai, hút thai hoặc thai chết lưu thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những chế độ nào?

Thân nhân được hiểu như thế nào?

Trường hợp nào người đang hưởng lương hưu hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu?

Thời đểm hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Trường hợp nào người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những trách nhiệm gì?

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi gì?

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm các đối tượng nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chế độ nào?

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như thế nào?

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Trong trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Những trường hợp nào thì người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ngoài trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi gì?

Mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng?

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp?