Chế độ lao động cho lao động là người cao tuổi

Chế độ lao động cho lao động là người cao tuổi
Đánh giá bài viết

 

Luật lao động của các nước trên thế giới đều quy định tuổi nghỉ hưu cho mọi người lao động, đồng thời có chế độ ưu đãi cho những người đã nghỉ hưu là vẫn được phép giao kết hợp đồng lao động, nếu họ có nguyện vọng và người sử dụng lao động có nhu cầu.

Ở nước ta, lần đầu tiên chế độ lao động của người cao tuổi đã được định chế hóa bằng pháp luật, đánh dấu một bước phát triển mới về chất của pháp luật lao động trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Theo quy định, người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi. Đây là độ tuổi mà người lao động được phép nghỉ hưu và không phải thực hiện nghĩa vụ lao động nữa. Tuy nhiên, không phải người lao động cao tuổi nào cũng đều là người hoàn toàn mất sức lao động. Trong thực tế, rất nhiều người trong số họ có nguyện vọng muốn được tiếp tục làm việc, vừa để được cống hiến và tham gia hoạt động xã hội, vừa để có thu nhập thêm. Người sử dụng lao động có thể cũng còn nhu cầu sử dụng họ như cần họ cố vấn về chuyên môn và truyền đạt kinh nghiệm cho những người lao động trẻ, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cho những người lao động mới bước vào nghề.

Để tạo điều kiện cho việc nghỉ ngơi và cũng để giúp bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi, pháp luật lao động quy định năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động cao tuổi được rút ngắn thời gian làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày, không trọn tuần.

Nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi tiếp tục làm việc trong đơn vị mình bằng cách kéo dài hợp đồng lao động hoặc sau khi đã làm xong thủ tục nghỉ hưu thì sẽ giao kết hợp đồng lao động mới.

Về quyền lợi, khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài lương hưu, họ vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ lao động trong hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận.

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động cao tuổi, tuyệt đối không được sử dụng họ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ.