Chế độ lao động cho lao động là người tàn tật

Chế độ lao động cho lao động là người tàn tật
Đánh giá bài viết

 

Người tàn tật là người do bị thương hoặc dị tật bẩm sinh, bị khiếm khuyết hoặc sút giảm khả năng của một hoặc nhiều hoặc nhiều bộ phận cơ thể mà khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật, được Hội đồng Y khoa giám định và xác nhận.

Ở nhiều nước, pháp luật cũng có quy định về lao động là người tàn tật trong văn bản luật lao động hoặc có luật bảo vệ người tàn tật riêng, trong đó đề ra các biện pháp tái thích ứng nghề nghiệp cho người lao động là người tàn tật, quy định một tỷ lệ buộc các doanh nghiệp, cơ quan dành một số loại công việc thích hợp để thu nhận và sử dụng người tàn tật (khoản từ 1-6% tổng số lao động của đơn vị).

Ở Việt Nam, theo quy định của Bộ luật Lao động, nhà nước ta bảo hộ cho người tàn tật còn khả năng lao động có quyền làm việc bình đẳng trong việc lựa chọn công việc, học nghề như người lao động khác; đồng thời cũng khuyến khích người sử dụng lao động bằng nhiều hình thức thu nhận, tạo việc làm cho người tàn tật. Hằng năm Nhà nước dành một khoản ngân sách để giúp người tàn tật phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động, học nghề và có chính sách cho vay với lãi suất thấp để người tàn tật tự tạo việc làm và tự ổn định cuộc sống. Mặt khác, Nhà nước cũng có quy định cụ thể về xét giảm thuế, về vấn đề vay vốn với lãi suất thấp và các ưu đãi khác đối với những đơn vị, cá nhân thu nhận người tàn tật vào làm việc hoặc học nghề.

Cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh giành riêng cho người tàn tật được giúp đỡ cơ sở vật chất ban đầu về nhà xưởng, trường lớp, trang thiết bị, và được vay vốn với lãi suất thấp… để khuyến khích tạo việc làm và thu hút lao động là người tàn tật.

Pháp luật cũng quy định chế độ lao động đối với tàn tật như sau :

–            Cơ sở dạy nghề cho người tàn tật hoặc sử dụng lao động là người tàn tật phải tuân theo những quy định về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp và phải thường xuyên chăm sóc sức khỏe của người lao động là người tàn tật.

–            Không được sử dụng lao động là người tàn tật làm việc quá 7 giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần.

–            Cấm sử dụng lao động là người tàn tật đã bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc ban đêm.

–            Không được sử dụng lao động la người tàn tật làm những công việc năng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động – thương binh và Xã hội và Bộ  tế ban hành.

Đối với những người lao động là thương binh, bệnh binh, ngoài những quyền được hưởng kể trên, còn được hưởng những chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi những người có công.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tan tat mat suc lao đong
  • ,