Chế độ thai sản đối với người lao động nữ bị tàn tật có gì khác với người lao động nữ bình thường?

Chế độ thai sản đối với người lao động nữ bị tàn tật có gì khác với người lao động nữ bình thường?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điểm c, khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm và xã hội: Lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là sáu tháng.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản  nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.