Chi phí lao động dệt may Việt Nam

Đặc thù ngành dệt may là ngành thâm dụng khá nhiều lao động. Chi phí lao động là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến việc các doanh nghiệp dệt may quyết định đầu tư và lựa chọn các đối tác để sản xuất sản phẩm dệt may.

Nhìn vào bảng thống kê về mức lương tối thiểu hàng tháng của công nhân may tại 20 quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn có thể thấy chi phí lao động dệt may tại Việt Nam là khá cạnh tranh khoảng 145 USD/ tháng, tương đương với các nước Campuchia, Ấn Độ, Pakistan. Các quốc gia có chi phí lương tối thiểu thấp như Sri Lanka (66 USD/tháng) và Bangladeh (68 USD/tháng) trong khi mức lương tối thiểu cao nhất là tại Trung Quốc với gần 300 USD/ tháng.  Về lâu dài dệt may Việt Nam có thể sẽ bị cạnh tranh mạnh bởi Myanmar, Bangladesh,..với những chính sách ưu đãi tốt hơn về chi phí lao động, thuế doanh nghiệp, chi phí bảo hiểm. Đặc biệt, với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như ngành dệt may, da giày, việc tăng lương đang gây rất nhiều khó khăn “