Chỉ số sản xuất công nghiệp IPI là gì?

 

a. Ý nghĩa:

Chỉ số này xác định tốc độ tăng trưởng của nền sản xuất công nghiệp dựa vào khối lượng sản phẩm sản xuất

b. Khái niệm/Công thức/Phương pháp đo lường:

Iq= (tổng Iq1*Wq01)/ (tổng Wq01)

Trong đó: Iq1 là tốc độ phát triển sản xuất ngành cấp 1, Wq01 là quyền số ngành cấp 1, được tính bằng giá trị tăng thêm ngành cấp 1 kỳ gốc

Nguồn: tiengiang.gov.vn

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chỉ số sản xuất công nghiệp
  • chỉ số sản xuất công nghiệp tính như thế nào
  • ipi là gì
  • OPPM là chỉ số gì trong sản xuất
  • ,