Chỉ số US DOLLAR INDEX là gì?

US Dollar Index là một chỉ số tương tự như chỉ số VNI của thị trường VN, hay chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. US Dollar Index là một chỉ số dùng để đo giá trị đồng US dollar trên thị trường thế giới.

Đây là một WEIGHTED INDEX. Weighted có nghĩa là các thành viên cấu tạo nên chỉ số này có một giá trị khác nhau. Sự lên xuống của từng thành viên trong chỉ số này có ảnh hưởng ít nhiều vào sự lên xuống của index. Index được cấu tạo gồm 6 thành viên chính. Đó là các đồng: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF.

• Eur = Euro (tiền chung của khối Euro zone gồm 12 quốc gia)
• JPY = Japanese Yen
• GBP = British Pound
• CAD = Đồng Canada
• SEK = Đồng Thụy Điển
• CHF = Swiss –Franc

Tiền của 12 quốc gia thuộc khu vực Euro zone cộng thêm tiền của năm quốc gia còn lại tạo nên chỉ số US dollar index. Đây là các quốc gia có một nền giao thương khá mạnh với Hoa Kỳ. Thêm vào đó, họ là những quốc gia có một thị trường trao đổi hối đoái khá phát triển, với chỉ số phân lời (market rate) được định đoạt bởi lực cung cầu của thị trường. Ngoài sự kiện này ra, các đồng tiền này cũng là các đồng tiền làm chuẩn cho các đồng tiền khác trên thế giới noi theo. Mặc dầu các đồng khác không được liệt kê vào làm thành viên của chỉ số US dollar index, nhưng khi nó đi theo các đồng tiền thành viên của chỉ số US dollar index thì vô tình nó làm cho sự lên xuống của chỉ số phản ảnh một cách khá chính xác vào lực cung cầu của đồng US dollar trên thương trường thế giới.

Chỉ số này được cấu tạo vào tháng 3 năm 1973 khi các cường quốc kinh tế của thời đó đồng ý thả nổi đồng tiền của mình. Giá trị khởi đầu của nó được tính là 100. Giá trị hiện thời của chỉ số này là một sự so sánh với con số 100 lúc đầu. Thí dụ, hôm nay chỉ số US dollar index là 80 thì đấy có nghĩa là giá trị của đồng US dollar hôm nay chỉ còn có 80% so với giá trị của 34 năm về trước.

Cách tính tỷ trọng của các đồng tiền trong US index được lựa chọn trên số hàng hóa xuất nhập cảng giữa hai quốc gia và, quan trọng hơn nữa, là sự trao đổi hối đoái (foreign exchange) của hai đồng tiền. Tại vì nếu một trong hai đồng tiền đó yếu đi thì nó sẽ làm chênh lệch số hàng hóa xuất nhập cảng. Số hàng hóa này dưới mặt các kinh tế gia thì không phải đơn giản là hàng hóa xuất nhập, mà là khả năng cạnh tranh kinh tế của một quốc gia. Khả năng này càng cao thì giá trị của đồng tiền thành viên càng lớn. Bởi thế KHẢ NĂNG CẠNH TRANH KINH TẾ của một quốc gia so với Hoa Kỳ là điểm chính yếu trong việc quyết định con số tỷ trọng. Và cái khả năng cạnh tranh kinh tế này phần lớn dựa vào số hàng hóa trao đổi và giá trị tương ứng của hai đồng tiền. Cũng vì lý do này mà bạn thấy rằng tại sao China luôn luôn phá giá đồng Yuân để tạo lợi điểm trong việc cạnh tranh kinh tế.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chỉ số usd
  • chỉ số usd dolla index là gì
  • chỉ số usd index là gì
  • dollar index là gì
  • usd index là gì
  • ,