Chiến lược kênh marketing địa phương thông qua tăng cường mối quan hệ đối tác (partnership)

Xác định đối tác trong hoạt động thu hút vốn đầu tư vào địa phương bao gồm: các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất, các đơn vị truyền thông, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp đã đầu tư vào địa phương, các quốc gia có quan hệ hợp tác kinh tế với địa phương… Mỗi quan hệ đối tác có mục tiêu, quyền lợi và giá trị khác nhau đặt ra yêu cầu địa phương phải hiểu bản chất để có sự linh động, thích ứng và hài hoà được tối ưu lợi ích của các đối tác với địa phương.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất bao gồm các doanh nghiệp xây dựng, vận tải, viễn thông, dịch vụ y tế, cơ sở giáo dục – đào tạo, tài chính, điện, nước sinh hoạt… Đây là những dịch vụ hỗ trợ các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, tổ chức sản xuất – kinh doanh diễn ra được nhanh chóng, thuận lợi, giúp nâng cao hình ảnh địa phương. Địa phương vừa khai thác dịch vụ của các doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng đem lại lợi ích kinh tế cho các doanh nghiệp. Để tạo được lợi thế về điều kiện đầu vào cho sản xuất, tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm xây dựng mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp này trên quan điểm cả hai bên cùng có lợi.

Các doanh nghiệp về truyền thông thường chưa được chú trọng trong xây dựng mối quan hệ đối tác ở cấp độ sản phẩm địa phương. Ngoài các cơ quan truyền thông ngôn luận chính thống của tỉnh, Hà Tĩnh cần xây dựng mối quan hệ với các đối tác truyền thông báo hình và báo nói cấp trung ương. Ngoài ra, các trang mạng xã hội là một đối tác truyền thông mà địa phương cần tương tác và xây dựng mối quan hệ để có tiếng nói khách quan cũng như cơ hội tiếp cận công chúng trên diện rộng.

Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức xã hội, chính phủ và phi chính phủ để tiếp cận những nguồn vốn quốc tế cho đầu tư phát triển kinh tế là một hướng đi giúp địa phương gia tăng được nguồn lực tài chính để đầu tư vào vốn cơ sở hạ tầng và con người cho thu hút đầu tư. Thế mạnh của các tổ chức xã hội, tổ chức tài chính…như vậy là nguồn lực về tài chính, quy trình và con người. Xây dựng mối quan hệ chiến lược với nhóm đối tác này giúp Hà Tĩnh học tập được những kinh nghiệm, quy trình cũng như tiếp cận được thêm một nguồn lực về vốn tài chính cho đầu tư vào chiều sâu chất lượng sản phẩm địa phương. Tuy nhiên, nhóm đối tác này đặt yêu cầu cao mức độ minh bạch, rõ ràng trong vận hành của hệ thống chính quyền.

Đối với các doanh nghiệp đã đầu tư vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, mối quan hệ đối tác này có tác động trực tiếp đến lợi ích tài chính. Thường xuyên quan tâm tới nhóm đối tác này để củng cố mối quan hệ gắn bó giữa địa phương với nhà đầu tư. Qua đó, chính quyền địa phương có thể lắng nghe được nguyện vọng, nhu cầu từ phía nhà đầu tư để đưa ra những hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, nhóm đối tác này chịu ảnh hưởng gián tiếp về hậu quả của sự kiện ô nhiễm môi trường trải rộng trên Hà Tĩnh và ba tỉnh miền Trung của Việt Nam. Đối với nhóm này, tỉnh Hà Tĩnh cần nghiêm túc tiến hành đánh giá, phân loại các nhà đầu tư thành nhóm có tác động đến môi trường và nhóm chịu ảnh hưởng. Nhóm nhà đầu tư chịu ảnh hưởng gián tiếp bởi sự kiện cần được chính quyền địa phương hỗ trợ về nguồn vốn, chính sách cũng như truyền thông để hạn chế tối đa những thiệt hại kinh tế gặp phải. Ngược lại, những nhà đầu tư có gây tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường, địa phương cần áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm và công khai.

Mối quan hệ đối tác với các quốc gia lân cận trong giao thương được xây dựng trên quan hệ hợp tác chính trị và kinh tế cùng có lợi cấp quốc gia. Định hướng chiến lược cho hoạt động marketing trên nền tảng mối quan hệ giữa các tỉnh, quốc gia cần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.