Chiến lược kết hợp kéo và đẩy trong Marketing quốc tế

Chiến lược kết hợp kéo và đẩy là việc kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng công cụ quảng cáo và bán hàng cá nhân. Các doanh nghiệp cần phải phân tích thị trường và xác định được nhu cầu sử dụng hai công cụ yểm trợ chủ yếu này ở từng thị trường mục tiêu nước ngoài cụ thể. Tuy nhiên, khả năng có thể tiếp cận với cả hai công cụ này đều có thể bị hạn chế theo các cách khác nhau ở mỗi nước. Nhìn chung việc lựa chọn chiến lược kéo thường phức tạp hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ hơn, đặc biệt đối với những doanh nghiệp bị những hạn chế trong việc sử dụng những công cụ truyền thông mạnh nhất của mình. Vậy cách tốt nhất là doanh nghiệp cần phân tích đầu tư và toàn diện các điều kiện khách quan về đặc điểm thị trường và yếu tố chủ quan để lựa chọn chiến lược cụ thể phù hợp.

Nếu việc tiếp hệ thống thông tin quảng cáo bị hạn chế thì có thể làm cho chiến lược kéo kém hiệu quả hơn. Vì vậy, doanh nghiệp có thể quay sang sử dụng công cụ bán hàng cá nhân nhiều hơn. Một số công ty khi sử dụng công cụ quảng cáo truyền hình, sau đó lại sử dụng các công cụ quảng cáo in ấn. Trong những trường hợp như thế, công ty có thể đầu tư để thuê thêm một số nhân viên yểm trợ bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động bán hàng trực tiếp.

Sự giới hạn về quảng cáo có xu hướng làm chậm tiến trình chấp nhận mua hàng ở những thị trường mới, do đó cũng làm cho quá trình phát triển của doanh nghiệp bị chậm đi. ở những thị trường tồn tại nhiều đối thủ cạnh tranh, những người mới đến sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận chiến lược kéo.

Do đó, một công ty khi thâm nhập vào một thị trường mới cần phải xem xét những tình huống này để có thể lên kế hoạch điều chỉnh sao cho đạt được những kết quả mong đợi. Khi xây dựng chiến lược hỗn hợp, một doanh nghiệp thường có xu hướng chú trọng vào năng lực và mặt mạnh riêng có của mình.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chiến lược kết hợp
  • ,