Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp của địa phương

Trong chiến lược marketing địa phương, chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp của địa phương đóng vai trò quan trọng giúp truyền tải thông tin về địa phương tới các nhà đầu tư. Chiến lược này cung cấp cho nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư mục tiêu, biết đến địa phương và những sản phẩm mà địa phương hiện có. Hoạt động xúc tiến đầu tư hỗn hợp có hiệu quả khi nó giúp nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm được những giá trị và lợi ích thật sự khi tiêu dùng sản phẩm địa phương.

Hoạt động xúc tiến đầu tư hỗn hợp địa phương được thực hiện đa dạng, với nhiều hình thức và công cụ thực hiện khác nhau nhằm gia tăng hiệu quả truyền thông. Địa phương sử dụng các công cụ khuếch trương lãnh thổ như quảng cáo, quan hệ công chúng, giới thiệu trực tiếp… trên cả kênh trực tiếp truyền thống và trực tuyến qua internet. Các hoạt động này khi triển khai cần thống nhất về nội dung truyền thông. Do vậy, trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư là hình thức đầu mối thông tin địa phương đảm bảo tính nhất quán cho nhà đầu tư.

Chiến lược truyền thông và xúc tiến hình ảnh địa phương có thể sử dụng linh hoạt các công cụ để có hiệu quả tối ưu tới các nhóm đối tượng công chúng. Với quảng cáo, địa phương thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh – truyền hình, ấn phẩm quảng cáo, biển quảng cáo, website thông tin địa phương, các tổ chức quốc tế, hội chợ quảng bá… Tuy nhiên, khi thực hiện các hoạt động quảng cáo, các địa phương cần chú ý thường xuyên cập nhật thông tin về địa phương, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần phải liên tục có những đánh giá hiệu quả của các hoạt động quảng cáo đó và kịp thời có những điều chỉnh để tránh sự lãng phí và mang lại những hiệu quả đích thực.

Các hoạt động quan hệ công chúng để các địa phương có thể thực hiện nhằm khuếch trương lãnh thổ như: thiết lập mối quan hệ với Chính phủ, các Bộ ngành, các tổ chức quốc tế; các Hiệp hội Doanh nghiệp và Cơ quan xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước… Ngoài ra, các địa phương có thể thực hiện việc thiết lập với công dân của địa phương đi lao động, học tập hoặc khởi nghiệp ở bên ngoài (bao gồm tất cả các khu vực ngoài địa phương) nhằm thu hút sự kêu gọi đầu tư và tái đầu tư từ phía nhóm công dân này. Các hoạt động xúc tiến nhằm giới thiệu hình ảnh địa phương như tổ chức Hội nghị nhà đầu tư là hoạt động địa phương có thể ký cam kết đầu tư với đối tác ngay lập tức.

Những nội dung chiến lược xúc tiến đầu tư hỗn hợp trên cho thấy đây là một cấu trúc chiến lược tích hợp được 3 công cụ chiến lược marketing mix địa điểm: truyền thông marketing và xúc tiến đầu tư, yếu tố con người trong dịch vụ khách hàng/NĐT và tạo bằng chứng vật chất. Chất lược thực hiện các nội dung trên càng cao, phạm vi và sự hấp dẫn với NĐT mục tiêu càng lớn, sự hài long và tin cậy của NĐT càng tăng cường và mục tiêu chiến lược marketing địa phương tổng thể càng có hiệu suất thực hiện cao. Từ đó có thể đưa ra giả thuyết nghiên cứu sau (H4): Chất lượng cấu trúc chiến lược xúc tiến đầu tư hỗn hợp càng cao, hiệu suất chiến lược marketing địa phương tổng thể càng lớn và ngược lại.