Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua hoàn thiện cơ chế chính sách xúc tiến nhà đầu tư

Vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mức độ hấp dẫn nhà đầu tư với sản phẩm địa phương. Ngoài những luật được quy định bởi Nhà nước, quy trình, những ưu đãi trong chính sách và dịch vụ công hỗ trợ của chính quyền địa phương là chìa khóa để giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể dễ dàng đầu tư cũng như nhanh chóng thu hồi được vốn.

Điểm hạn chế của chính quyền Hà Tĩnh theo nhận định của các nhà đầu tư cũng như người dân địa phương là hình ảnh chính quyền thân thiện, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư cũng như vai trò định hướng trong các hoạt động xúc tiến thương mại. Đội ngũ cán bộ hành chính địa phương được đánh giá chưa nhiệt tình, sâu sát với các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp được giao.

Do đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương sẽ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đây là một trong những hành động thiết yếu tỉnh Hà Tĩnh cần thực hiện. Đầu tư ngân sách cho hoạt động tập huấn cán bộ theo các khóa đào tạo kỹ năng về marketing, quản lý hành chính nhằm tăng cường năng lực, sự chuyên nghiệp và tư duy hội nhập quốc tế cho đội ngũ này.

Sự minh bạch trong quản lý là một hạn chế về vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tượng cán bộ quản lý Nhà nước đòi mãi lộ và phong bì khi đến làm việc tại doanh nghiệp vẫn còn tồn tại. Hoặc chính quyền địa phương đã sử dụng quyền lực của mình tạo ra các cơ hội kinh doanh và cạnh tranh chưa lành mạnh. Cụ thể là những ưu đãi vượt ngoài giới hạn thời hạn sử dụng đất tối đa được phép cho hoạt động của công ty Formosa trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tỉnh cần tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay tại cơ sở. Triệt để thực hiện chủ trương cắt giảm thời gian và thủ tục giải quyết hành chính cho các nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí, chiến lược phát triển của tỉnh.

Quyền lực sức mạnh của chính quyền địa phương cần được thể hiện dứt khoát và mạnh mẽ hơn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất được quy hoạch cho KCN, KKT. Tuy nhiên, để việc giải phóng được thuận lợi, chính quyền địa phương cần minh bạch các chính sách và kế hoạch quy hoạch với lộ trình rõ ràng tới cộng đồng dân cư. Vai trò quản lý, điều tiết kinh tế của chính quyền địa phương thể hiện trong việc đảm bảo quyền lợi kinh tế của người dân địa phương song song với quyền lợi kinh tế mà các nhà đầu tư có thể nhận được.

Giải pháp của chính quyền địa phương là im lặng trước những biểu tình, đòi hỏi sự minh bạch của người dân hoặc sử dụng quyền lực của mình để áp chế. Điều này khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thay vì lảng tránh trách nhiệm có liên quan trong khâu cấp phép hoạt động và kiểm soát mức độ an toàn cho môi trường, đổ lỗi trách nhiệm cho phía doanh nghiệp, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần mạnh dạn nhận phần trách nhiệm trong khâu quản lý còn chưa chặt chẽ của mình. Thiếu sót và nhìn nhận những thiếu sót để tìm ra giải pháp khắc phục

Đồng hành cùng người dân trong khắc phục hậu quả là những cam kết bằng hành động giúp xây dựng lại niềm tin của cộng đồng. Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh chủ động liên hệ với các tổ chức môi trường trong nước, quốc tế để tìm phương án khắc phục triệt để. Chính quyền địa phương cần thể hiện được vai trò người lãnh đạo, đại diện cho quyền lợi của người dân trước những thiệt hại kinh tế gặp phải trong quá trình đấu tranh bảo vệ lợi ích với nhà đầu tư có sai phạm.

Trong sự cố môi trường do công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, những cam kết đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng được thực hiện nhưng phát sinh những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, công khai, minh bạch các khoản đền bù. Những bất cập phát sinh do sự quản lý của chính quyền địa phương về danh sách đối tượng thuộc diện được đền bù thiệt hại không đúng, không phù hợp với nhóm ngành nghề trong diện được đền bù. Sự thiếu quyết liệt và minh bạch của chính quyền địa phương trong công tác đền bù này có thể gây ra tâm lý bất ổn định, thiếu tin tưởng vào nỗ lực đồng tâm cùng người dân giải quyết các sự cố xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh. Do vậy, thanh liêm, minh bạch và công tâm là những điều chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn nữa để xây dựng lại lòng tin của người dân địa phương trong thời điểm hiện tại.