Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư hỗn hợp thông qua xây dựng hình ảnh, thông điệp truyền thông và các kênh xúc tiến khuếch trương địa phương

Các hoạt động xúc tiến khuếch trương địa phương là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư thành công. Sự đồng bộ trong thông điệp truyền thông, qua các kênh và phương tiện truyền thông là cơ hội để địa phương tiếp cận được các nhà đầu tư tiềm năng.

Thông điệp truyền thông cần có sự kết nối, thống nhất với những thay đổi trong chính sách về sản phẩm địa phương của tỉnh. Trước đây, địa phương dàn trải nguồn lực của mình để thu hút tối đa các nhà đầu tư, thiếu đi sự chọn lọc kỹ lưỡng về chất lượng, hình ảnh của nhà đầu tư đã gây ra những hậu quả có ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Đề xuất về sự thay đổi trong chính sách sản phẩm, tỉnh Hà Tĩnh nên cân nhắc việc lựa chọn có tập trung hơn tới các nhà đầu tư tiềm năng, có uy tín tốt, có quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Đặc biệt, nhà đầu tư có quy trình xử lý chất thải công nghiệp an toàn cho môi trường sẽ trở thành những nhà đầu tư tiềm năng và nhận được nhiều ưu đãi trong chính sách giá. Dựa vào những thay đổi này, địa phương có thể xây dựng thông điệp truyền thông về môi trường đầu tư thuận lợi, với hình tượng phát triển công nghiệp nhưng thân thiện với môi trường sống.

Hoạt động xúc tiến khuếch trương chỉ có giá trị khi địa phương nhìn nhận rõ ràng vai trò, trách nhiệm của mình trong giải quyết hậu quả môi trường hiện tại. Địa phương cần tích cực, chủ động xây dựng, công khai các chương trình, chính sách đền bù thiệt hại, mạnh dạn nhận những khuyết điểm để xoa dịu cộng đồng. Sự ổn định trong cộng đồng dân cư về điều kiện môi trường sống, làm việc đồng thời là một yếu tố thu hút nhà đầu tư tương lai về sự minh bạch, những nỗ lực quan tâm đến phát triển bền vững của địa phương.

Ngoài các kênh truyền thông phổ biến như hội chợ xúc tiến thương mại, việc quảng bá trên kênh website và mạng xã hội là một phương pháp giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin. Liên kết với cổng thông tin điện từ của tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị báo chí để thông tin được lan truyền rộng rãi hơn. Mặc dù cổng thông tin điện tử của tỉnh đã được xây dựng nhưng thông tin được cung cấp trên các trang thông tin này được đánh giá là chưa phong phú, chưa cập nhật. Do vậy, địa phương cần hoạch định thông tin rõ ràng, chi tiết, cập nhật thường xuyên, đặc biệt là các thông tin về điều kiện kinh doanh trên địa bàn.

Xây dựng phòng xúc tiến thương mại với cán bộ được tập huấn về các công tác truyền thông chuyên sâu là giải pháp giúp nâng cao chất lượng truyền thông. Quy định rõ nhiệm vụ của phòng xúc tiến thương mại là tham gia, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Xây dựng, hoàn thiện và hệ thống hóa các tài liệu sử dụng cho xúc tiến thương mại. Các tài liệu này cần được biên dịch trên hệ thống ngôn ngữ quốc tế.

Tham gia các hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư, thay vì chỉ đi theo các đoàn công tác, ít có cơ hội được giới thiệu, địa phương cần chủ động đặt vấn đề được phát biểu hoặc trực tiếp tham gia giới thiệu để thông tin quảng bá tiếp cận được hiệu quả hơn đến đối tượng thị trường và nhà đầu tư mục tiêu.

Hoạt động khuếch trương địa phương cần được địa phương tiếp cận chủ động hơn thông qua các kênh cá nhân. Để thực hiện được việc tiếp cận này, nhiệm vụ khác của phòng xúc tiến thương mại là xây dựng danh sách các nhà đầu tư tiềm năng với những đánh giá về ưu – nhược điểm, lịch sử hoạt động và thông tin liên lạc. Với mỗi nhà đầu tư trong danh sách, tỉnh Hà Tĩnh cử cán bộ đã được tập huấn để giới thiệu, quảng bá về cơ hội, những lợi thế có được khi đầu tư vào địa phương. Danh sách nhà đầu tư cần được đánh thứ tự ưu tiên, mức độ quan trọng cũng như khả năng tiếp cận thành công và mức độ tương thích với mục tiêu chiến lược phát triển tỉnh, sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm địa phương.