Chiến lược truyền thông và xúc tiến đầu tư thông qua nâng cao năng lực lao động, quản lý, ổn định tâm lý người dân tạo sức hút đầu tư qua yếu tố con người

Yếu tố con người trong chiến lược marketing địa phương bao gồm công chúng địa phương và cán bộ trong các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh. Nhà đầu tư đánh giá mức độ ủng hộ của người dân địa phương trong các hoạt động kinh tế tiêu chí rất quan trọng đảm bảo cho sự ổn định các hoạt động sản xuất kinh tế. Bên cạnh đó, trình độ và thái độ của cán bộ quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước là nhóm đối tượng giúp nhà đầu tư giảm được những rủi ro trong chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh đã tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Số lượng việc làm được tăng cường tạo ra sự ổn định phát triển. Ngoài ra, các cơ hội đầu tư tư nhân vào dịch vụ lưu trú đã gia tăng đáng kể nguồn thu nhập cho cư dân địa phương. Số người trong độ tuổi lao động tại tỉnh Hà Tĩnh chiếm hơn 50% dân số là nguồn lực đảm bảo cho nhu cầu sử dụng lao động với số lượng lớn trong các KCN, KKT của địa phương.

Hạn chế của nguồn lực con người địa phương là trình độ còn hạn chế, mới ở mức phổ thông của địa phương. Mặc dù số lượng người trong độ tuổi lao động ở mức cao nhưng nhân sự qua đào tạo bài bản tại các cơ sở đào tạo nghề chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học chưa cao. Số lượng lao động có khả năng sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao và tay nghề giỏi còn hạn chế. Hạn chế về trình độ được đào tạo khiến thái độ làm việc của lao động mặc dù ở mức khá nhưng chưa tạo tâm lý ổn định trong dài hạn.

Định hướng chính sách xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là hướng đi đúng giúp địa phương nâng cao vị thế và lợi thế cạnh tranh của mình. Phát triển các cơ sở đào tạo nghề, trường trung học chuyên nghiệp và đại học, cao đẳng định hướng ứng dụng, đào tạo theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp là cơ sở để nâng cao chất lượng lao động có chất lượng cao. Lực lượng lao động sau đào tạo này phải đảm bảo khả năng thích ứng với yêu cầu công việc trong KCN. Bên cạnh việc đảm bảo trình độ cho lao động, việc rèn luyện thái độ làm việc, ý thức kỷ luật trong lao động là tiêu chí các chương trình Xây dựng các chương trình đào tạo cho lao động địa phương về ý thức kỷ luật lao động cùng kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật công nghệ cao là điều cần thiết để hình thành lợi thế cạnh tranh về nguồn lực lao động dồi dào về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Mức độ ủng hộ các hoạt động kinh tế của người dân địa phương là một tiêu chí quan trọng để thu hút các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư vào địa phương. Dưới những ảnh hưởng về môi trường trong năm 2016, tỉnh Hà Tĩnh đang gặp phải sự không ủng hộ từ phía người dân địa phương cho tổ chức các hoạt động kinh tế. Nguyên nhân vì hậu quả môi trường đã gây thiệt hại lớn cho đời sống kinh tế người dân địa phương, không chỉ trong các KCN mà đặc biệt là người dân trong khu vực kinh tế biển. Do vậy, tỉnh Hà Tĩnh cần có những hành động quyết liệt hơn để ổn định tâm lý người dân địa phương, hạn chế những hoạt động chống đối, gây khó khăn đối với hoạt động của nhà đầu tư.

Năng lực quản lý và lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo địa phương cũng góp phần xây dựng hình ảnh tích cực của con người địa phương từ góc độ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế đội ngũ lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh chưa được đánh giá cao về sự năng động, vẫn tồn tại phong cách làm việc quan cách, chưa nhiệt tình giúp giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện. Do đó, xây dựng những chương trình đào tạo cán bộ về marketing, kỹ năng quảng bá hình ảnh, đặc biệt là thái độ chủ động trong hướng dẫn, trả lời các nhà đầu tư.