Chiến lược tuyên truyền

Chiến lược tuyên truyền
Đánh giá bài viết

a. Bản chất của tuyên truyền

– Tuyên truyền là sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng truyền tin không mất tiền về hàng hóa – dịch vụ và về doanh nghiệp tới khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng, nhằm đạt mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.

– Tuyên truyền là một bộ phận cấu thành của khái niệm tổ chức dư luận xã hội, dư luận thị trường: cho doanh nghiệp có danh tiếng tốt, hình ảnh tốt, xử lý các tin đồn, các hình ảnh bất lợi đã lan tràn ra ngoài.

– Tuyên truyền có tác động sâu sắc đến mức độ hiểu biết của xã hội, có khả năng thuyết phục người mua lớn và tốn kém hơn nhiều so với hoạt động quảng cáo.

– Nội dung cơ bản của tuyên truyền gồm :

+ Tuyên truyền cho sản phẩm: Gồm các nỗ lực khác nhau làm cho công chúng biết về sản phẩm.

+ Tuyên truyền hợp tác: Hoạt động này gồm nhiều việc truyền thông trong nội bộ cũng như bên ngoài để người ta hiểu về tổ chức của mình nhằm tạo một hình ảnh tốt đẹp, tăng ưu thế của doanh nghiệp.

– Vận động hành lang: Là việc giao tiếp với các nhà làm luật, quan chức nhà nước để ủng hộ hay cản trở một sắc luật nào đó.

– Tuyên truyền là xử lý một vụ bất lợi cho doanh nghiệp đang lan truyền ra ngoài.

b. Quyết định về tuyên truyền

– Xác định mục tiêu: Mục tiêu tuyên truyền xuất phát từ mục tiêu marketing của doanh nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ của mục tiêu chiến lược đặt ra tuyên truyền phải chi tiết hóa để có được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với các loại sản phẩm hàng hóa trong từng thời kỳ khác nhau trên các thị trường. Mục tiêu càng chi tiết, cụ thể và rõ nét thì tổ chức hoạt động có thuận lợi, mục tiêu có thể là sự thuyết phục, hướng dẫn, khuyên nhủ, vận động, thuyết minh, đối với công chúng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp.

– Thiết kế thông điệp và chọn công cụ tuyên truyền: Đó là những câu chuyện hay các bài viết lý thú nói về sản phẩm hay doanh nghiệp. Đây là một nghệ thuật sáng tạo, người tuyên truyền đang tạo tin tức chứ không còn tìm tin tức nữa. Công cụ thường là tivi, báo chí, tạp chí. Tạo sự kiện là phương tiện đặc biệt cho tuyên truyền gồm biểu diễn thời trang, liên hoan văn nghệ, các cuộc thi.

– Thực hiện tuyên truyền: Diễn ra trong một thời gian ở một không gian nhất định. Doanh nghiệp cần có kế hoạch chi tiết và cụ thể trong việc sáng tạo, lựa chọn các thông điệp từ lực lượng biên tập hoặc ngoài doanh nghiệp, lựa chọn phương tiện truyền tin.

– Đánh giá kết quả tuyên truyền bằng các phương pháp: Đo lường số lần thông tin; đo lường thay đổi thái độ của khách hàng; đo lường sự thay đổi doanh số và lợi nhuận.

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • tuyên truyền marketing
  • ,