Chính sách nhà nước tác động đến sản phẩm dệt may

Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “ Để án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 “ có đề cập đến nội dung “Nhanh chóng hình thành các cụm dệt may, tạo mạng liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp trong ngành, phát triển chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đến phân phối sản phẩm may mặc”. Hiện nay đa phần các doanh nghiệp dệt may có quy mô nhỏ, quyết định này sẽ giúp tăng cường tính liên kết và hỗ trợ nhau cùng phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt và nhuộm có cơ hội mở rộng tại các địa bàn, khu công nghiệp có xu hướng hoàn thiện về thể chế hạ tầng kỹ thuật và điều kiện môi trường.

Quyết định 3218/QĐ-BCT năm 2014 của Bộ công thương về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đề cập định hướng phát triển sản phẩm và bố trí quy hoạch đề cập đến phát triển nguồn nguyên liệu xơ bông, các loại cây có xơ sợi, xơ sợi nhân tạo và phụ liệu. Việc xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu để trồng Bông tại vùng duyên hải nam trung bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận hay tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên là rất phù hợp với thực trạng phát triển công nghiệp dệt may nhưng quá trình triển khai thực tiễn còn gặp các khó khăn về mặt cơ chế thuê đất, chuyển giao công nghệ, vay vốn,…

Nội dung của Nghị định 60/2014/NĐ-CP năm 2014 về quy định về hoạt động in ấn có đề cập đến vấn đề “ chủ doanh nghiệp dệt may muốn nhập khẩu máy in phải có bằng cấp từ cao đẳng trở lên về ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in”. Rõ ràng đây là một chính sách chưa phù hợp cho phát triển các ngành dệt và nhuộm của Việt Nam bởi rất ít lãnh đạo  doanh nghiệp có chuyên môn ngành in.

Thông tư 37/2015/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành năm 2015 quy định “ về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm trong sản phẩm dệt may “. Việc ban hành Thông tư 37 đã khiến không ít các doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong việc kiểm tra các nguyên liệu nhập về trong khi đã có đầy đủ các giấy tờ nguồn gốc, xuất sứ. Chi phí trung bình kiểm định formaldehyd của vài mét vải sản xuất hàng mẫu cũng tốn đến 40 USD. Trong khi thực tế số trường hợp vi phạm hàm lượng formaldehyd vượt quá tiêu chuẩn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, vài % tổng số vụ kiểm tra.

Quyết định số 320/QĐ-TTg năm 2013 của Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015. Đề án đã chỉ ra mục tiêu quan trọng là “ hình thành chuỗi cung ứng Sợi – Dệt – Nhuộm hoàn tất – May; nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm dệt may “. Theo đó, giải pháp cổ phần hóa, sắp xếp các doanh nghiệp thành viên giúp Vinatex có thêm các nguồn lực tài chính, hỗ trợ hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Vinatex.

Tháng 02/2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 288/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp bao gồm trường cao đẳng công nghiệp dệt may Nam Định, trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội và trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 65,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ thiết bị, chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt may Việt Nam