Chu kỳ đời sống sản phẩm

Chu kỳ đời sống (vòng đời) sản phẩm ( trãi qua 4 giai đoạn chủ yếu)

–         Giai đoạn 1: Ra đời, Bắt đầu xuất hiện sản phẩm mới trên thị trường, mức tiêu thụ sản phẩm còn thấp, trong khi đó chi phí sản xuất kinh doanh lớn, do vậy lợi nhận có giá trị âm.

–    Giai đoạn 2: Phát triển, sản phẩm/dịch vụ có mức tiêu thụ tăng nhanh, sản xuất kinh doanh bắt đầu có lãi.

–    Giai đoạn 3: Trưởng thành, sản lượng tiêu thụ đạt tối đa, lợi nhuận cũng đạt tối đa và bắt đầu giảm dần.

–    Giai đoạn 4: Suy thoái, mức tiêu thụ giảm nhanh, lợi nhuận giảm.

Đặc điểm và các chiến lược marketing tương ứng với từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm được tóm tắt trong bảng 3.3

Bảng 3.3  Đặc điểm và các chiến lược marketing                        

Giai đoạn

ĐẶC ĐIỂM

CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ NỔ LỰC

 

 

 

 

GIỚI THIỆU

+ Doanh thu tăng chậm, khách hàng chưa biết nhiều đến SP

+ Lợi nhuận là số âm, thấp

+ Sản phẩm mới, tỉ lệ thất bại khá lớn

+ Cần có chi phí để hoàn thiện sản phẩm và nghiên cứu thị trường

+ Chuẩn bị vốn cho giai đoạn sau

+ Cũng cố chất lượng sản phẩm

+ Có thể dùng chiến lược giá thâm nhập hay giá lướt qua thị trường

+ Hệ thống phân phối vừa đủ để phân phối và giới thiệu sản phẩm

+ Quảng cáo mang tính thông tin, có trọng điểm: người tiêu dùng, thương lái trung gian

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN

+ Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận tăng khá

+ Chi phí và giá thành giảm

+ Thuận lợi để tấn công vào thị trường mới nhằm tăng thị phần

+ Cần chi phí nghiên cứu, cải tiến

 

“CẦN TRANH THỦ KÉO DÀI”

+ Nhanh chóng xâm nhập mở rộng thị trường

+ Duy trì công dụng chất lượng sản phẩm

+ Giữ giá hay giảm nhẹ giá

+ Mở rộng kênh phân phối mới

+ Chú ý các biện pháp kích thích tiêu thụ: quảng cáo chiều sâu, tặng phẩm, thưởng, hội chợ triển lãm

 

 

 

 

 

TRƯỞNG THÀNH

+ Doanh thu tăng chậm, lợi nhuận giảm dần

+ Hàng hóa bị ứ đọng ở một số kênh phân phối

+ Cạnh tranh với đối thủ trở nên gay gắt

 

“CẦN TRANH THỦ KÉO DÀI”

+ Định hình qui mô kinh doanh

+ Cải tiến biến đổi SP, chủng loại, bao bì, tăng uy tín, chất lượng sản phẩm

+ Cố gắng giảm giá thành để cóï thể giảm giá mà không bị lỗ

+ Cũng cố hệ thống phân phối, chuyển vùng tìm thị trường mới

+ Tăng cường quảng cáo nhắc nhở và các biện pháp khuyến mãi để giữ chân khách hàng

 

 

 

 

Suy THOÁI

+ Doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh, nếu không có biện pháp tích cực dễ dẫn đến phá sản

+ Hàng hóa bị tẩy chay, không bán được

+ Đối thủ rút khỏi thị trường

+ Chuẩn bị tung SP mới thay thế

+ Theo dõi và kiểm tra thường xuyên hệ thống phân phối, ngừng sản xuất kịp thời, đổi mới “gối đầu lên nhau”

+ Có thể giẫy chết bằng: cải tiến SP mô phỏng, hạ giá, tìm thị trường mới để thu hồi vốn