Chức năng của ngôn ngữ

Chức năng chỉ nghĩa:

Ngôn ngữ được dùng làm vật thay thế để chỉ nghĩa cho sự vật, hiện tượng, tức là sự vật hiện tượng có thể tồn tại bằng chất liệu của ngôn ngữ làm cho con người có thể nhận thức được sự vật hiện tượng khi không còn bản thân nó trước mặt,

Các kinh nghiệm của lòai người cũng được cố định lại, được tồn tại và truyền đạt cho thế hệ sau nhờ ngôn ngữ. Chính vì chức năng chỉ nghĩa của ngôn ngữ còn được gọi là chức năng làm phương tiện lưu giữ, truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội lịch sử.

Những điều đó cho thấy rằng ngôn ngữ của con người khác hẳn tiếng kêu của con vật. Về bản chất con vật không có ngôn ngữ.

Chức năng thông báo:      

Ngôn ngữ dùng để truyền đạt, và tiếp nhận thông tin để biểu cảm và nhờ đó thúc đẩy, điều chỉnh họat động của con người, Nhờ có ngôn ngữ con người thông báo cho nhau giao tiếp với nhau.

Chức năng khái quát hóa:

Chức năng khái quát hóa được thể hiện ở chỗ, từ  ngư không chỉ mốt sự vật, hiện tượng riêng rẽ mà nó đại diện cho một lọai sự vật hiện tượng có chung các thuộc tính cơ bản, Nhờ vậy ngôn ngữ trở thành một phương tiện đắc lực cho họat động trí tuệ . Nói cách khác ngôn ngữ là là vỏ bọc của trí tuệ, hay ngôn ngữ là hình htức tồn tại và biểu hiện của trí tuệ.

Có thể tóm gọn lại, ngôn ngữ có hai chức năng  chính : công cụ của giao tiếp và công cụ của tư duy.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • chức năng của ngôn ngữ
  • các chức năng của ngôn ngữ
  • trình bày chức năng tư duy của ngôn ngữ?
  • ,