Chứng từ kế toán sử dụng liên quan đến nghiệp vụ bán hàng trong nước

Chứng từ kế toán sử dụng liên quan đến nghiệp vụ bán hàng trong nước
5 (100%) 1 vote

Để hạch toán nghiệp vụ bán hàng, kế toán sử dụng các chứng từ kế toán sau:

– Hoá đơn GTGT (đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

– Hoá đơn bán hàng (đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc kinh doanh những mặt hàng không thuộc đối tương chịu thuế GTGT)

– Phiếu xuất kho hay Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

– Báo cáo bán hàng; Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ; Bảng thanh toán hàng đại lý (ký gửi)

– Thẻ quầy hàng; Giấy nộp tiền; Bảng kê nhận hàng và thanh toán hàng ngày

– Các Biên bản thừa thiếu hàng, Biên bản giảm giá hàng bán, Biên bản hàng bán bị trả lại

– Phiếu thu, giấy báo Có…

– Các chứng từ khác có liên quan


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • kế toán bán hàng
 • nghiệp vụ kế toán bán hàng
 • chứng từ bán hàng
 • chứng từ liên quan đến bán hàng
 • các chứng từ liên quan đến bán hàng
 • bộ chứng từ kế toán bán hàng
 • chung tu liên quan den bán hang
 • chứng từ của nghiệp vụ bán hàng
 • chứng từ sử dụng kế toán bán hàng
 • chứng từ trong kế toán bán hàng
 • ,