Cơ cấu hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu

Số liệu Bảng 3.9 về chủng loại các mặt hàng xuất khẩu năm 2016 cho thấy: 70% giá trị xuất khẩu của ngành may mặc là từ áo Jaket, áo thun, quần dài sơ mi, trẻ em, áo sơ mi. Các sản phẩm cao cấp như váy, đồ vest được xuất khẩu với số lượng rất hạn chế,  khoảng 10 % tỷ trọng KNXK hàng may mặc.

Có thể thấy đối với thị trường xuất khẩu, hàng may mặc Việt Nam có lợi thế cạnh tranh lớn trên trường quốc tế, đứng thứ 2 về thị phần nhập khẩu tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, thứ 5 tại thị trường EU. Tuy vậy, Việt Nam mới tập trung ở những sản phẩm may mặc cấp trung và thấp. Thực tế về cơ cấu hàng may mặc xuất khẩu của dệt may Việt Nam đã chỉ ra một hướng đi nâng cấp ngành dệt may Việt Nam là đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu, hướng đến các sản phẩm có giá trị cao hơn như đồ vest, váy.