Cơ cấu quản lý ma trận

Cơ cấu quản lý ma trận
Đánh giá bài viết

Các doanh nghiệp lớn có địa bàn hoạt động rộng đều tổ chức bộ máy hoạt động của mình theo kiểu ma trận. Trong cơ cấu quản lý theo kiểu ma trận, cấp quản lý cấp dưới vừa chịu sự quản lý theo chiều dọc từ trên xuống dưới, đồng thời chịu sự quản lý theo chiều ngang.

Ưu điểm của cơ cấu tổ chức ma trận:

-Định hướng theo kết quả cuối cùng rõ ràng.

-Phát huy được sức mạnh của các chuyên gia ở trong các lĩnh vực chuyên môn.

-Xác định rõ rang quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi.

Nhược điểm của cơ cấu tổ chức ma trận:

-Có sự mâu thuẫn về quyền hạn trong tổ chức.

-Có nguy cơ không thống nhất về mệnh lệnh theo chiều dọc và theo chiều ngang.