Cơ cấu tổ chức và Ban thư ký của WTO

Cơ cấu tổ chức

WTO là một tổ chức liên chính phủ
Hội nghị Bộ trưởng: Cơ quan cao nhất của WTO, bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên, họp ít nhất 2 năm một lần.
Đại Hội Đồng:
– Hoạt động đại diện cho Hội nghị Bộ trưởng.
– Nhiệm vụ chính là giải quyết tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên và rà soát các chính sách thương mại của WTO.
– Họp nhiều lần trong một năm tại trụ sở chính của WTO ở Geneva.
– Các Hội đồng chuyên ngành: Dưới ĐHĐ, bao gồm như:
+ Hội đồng Thương mại hàng hoá.
+ Hội đồng Thương mại dịch vụ.
+ Hội đồng về các vấn đề Sở hữ trí tuệ liên quan đến thương mại.
– Dưới các Hội đồng trên là một loạt các Uỷ ban và cơ quan giúp việc khác, giám sát các vấn đề chuyên môn, và là nơi thảo luận các vấn đề nảy sinh khi thực hiện các Hiệp định của WTO.

Ban thư ký của WTO

– Ban thư ký của WTO đóng tại Geneva, Thuỵ Sĩ; Đứng đầu là Tổng Giám đốc
– Các hoạt động chính:
+ Hỗ trợ các cơ quan của WTO trong việc đàm phán và thực hiện các Hiệp định thương mại
+ Hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển và kém phát triển
+ Thống kê và đưa ra những phân tích về tình hình chính sách và triển vọng thương mại thế giới
+ Hỗ trợ các quá trình giải quyết tranh chấp và rà soát chính sách thương mại
+ Tiếp xúc và hỗ trợ các thành viên mới trong quá trình đàm phán gia nhập
+ Thông tin, tuyên truyền về WTO
– Ngôn ngữ làm việc chính của WTO
+ WTO sử dụng 3 ngôn ngữ chính là: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.
+ Các văn kiện và tài liệu đều được dịch ra 3 thứ tiếng trên


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • Tổng giám đốc và Ban thư ký WTO
  • ,