Cơ hội, thánh thức xuất khẩu điều Việt Nam sang Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Cơ hội, thánh thức xuất khẩu điều Việt Nam sang Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Đánh giá bài viết

Chất lượng sản phẩm điều của Việt Nam chưa đồng đều, nhiều khi còn kém nên khách hàng Mỹ quay sang nhập hàng của Ấn Độ nhiều hơn thay vì nhập trực tiếp từ Việt Nam. Các doanh nghiệp chế biến điều xuất khẩu chưa quan tâm đến vấn đề chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Tiêu chuẩn Việt Nam đối với hạt điều mới chỉ áp dụng cho nguyên liệu đầu vào chứ chưa phù hợp với thành phẩm đầu ra theo tiêu chuẩn quốc tế. Trên thực tế, hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn chưa áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam cho chế biến hạt điều một cách nghiêm túc, chứ chưa nói đến tiêu chuẩn thế giới.

Ngoài khó khăn cơ thì việc giá nguyên liệu đầu vào, xăng dầu tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào, trong khi giá điều giảm dẫn đến giá xuất khẩu thấp hơn so với giá sản xuất cũng đang là vấn đề khó khăn chính đối với ngành điều. Tại Việt Nam chi phí chế biến điều đã tăng tới 0,63USD/kg. Giá điều chế biến trên thị trường nội địa liên tục tăng trong khi giá xuất khẩu nói chung và xuất vào thị trường Mỹ lại giảm.

Việc điều hành phát triển và thu mua nguyên liệu còn nhiều bất cập. Các doanh nghiệp còn hiện tượng tranh bán, sản phẩm phần lớn xuất khẩu vào thị trương Mỹ dưới dạng bán thành phẩm. Hạn chế trong xúc tiến thương mại, nên thị trường tiêu thụ không được mở rộng. Giá mua bán trên thị trường thì dao động, không dự báo được.