Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cơ sở hạ tầng về thông tin có những ảnh hưởng nhất định đến phát triển CNHT. Khi có một hệ thống thống kê công nghiệp tốt, một cơ sở dữ liệu đầy đủ, cơ chế công bố và chia sẻ thông tin hiệu quả sẽ giúp cho các ngành CNHT phát huy được tác dụng. Thông tin giúp doanh nghiệp CNHT biết các nhà lắp ráp đang có nhu cầu gì, số lượng, chất lượng sản phẩm như thế nào và các doanh nghiệp lắp ráp biết được doanh nghiệp cung cấp có thể hợp tác ở đâu. Giúp cho các doanh nghiệp ngành CNHT, nắm được tổng quan tình hình phát triển của CNHT, các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, định hướng phát triển của chính phủ; các thông tin về doanh nghiệp CNHT đang hoạt động. Qua thông tin, thể hiện sự công khai, minh bạch từ các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước. Việc tìm kiếm các nhà cung cấp có năng lực sẽ khó khăn, tiêu tốn thời gian, tiền bạc của các doanh nghiệp. Khả năng tiếp cận thông tin và sự sẵn sàng, đầy đủ của các nguồn thông tin chính thống là một trong những nhân tố không thể thiếu khi phát triển CNHT.

Khi phát triển CNHT, các ngành công nghiệp cơ bản của quốc gia cần được phát triển theo hướng bền vững. Các quốc gia công nghiệp hóa đi trước đánh giá cao điều này. Một quốc gia, có các ngành công nghiệp cơ bản, có tiềm năng phát triển công nghệ như dập, rèn, gia công chính xác, cơ khí chế tạo máy, thiết bị điện tử, cơ điện tử… sẽ cung ứng được linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu tại chỗ, đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong nước, thu hút đầu tư của các nhà chế tạo và các quốc gia công nghiệp. Đồng thời, thúc đẩy các ngành khác phát triển, đặc biệt là các ngành CNHT phát triển về quy mô, công nghệ, chất lượng sản phẩm, giảm nhập siêu … phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khu vực hạ nguồn (gia công, lắp ráp) cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT, tạo “động lực” thúc đẩy phát triển khu vực thượng nguồn (thường được xem là CNHT) [61]. Khả năng đảm bảo sự tương thích giữa qui mô của các ngành hỗ trợ và khu vực hạ nguồn phải đủ lớn để tạo ra thị trường ổn định phát triển có hiệu quả các ngành hỗ trợ. Nếu khu vực hạ nguồn có qui mô nhỏ, sản xuất những sản phẩm có chủng loại đa dạng và sản lượng không lớn thì khối lượng sản xuất của các ngành hỗ trợ cũng sẽ nhỏ, do đó, giá thành chế tạo sẽ tăng cao. Điều này vấp phải sự từ chối của chính khu vực hạ nguồn trong nước và khó khăn khi muốn xuất khẩu sản phẩm hỗ trợ ra nước ngoài. Yêu cầu của các doanh nghiệp ở khu vực hạ nguồn rất khắt khe (về chủng loại, chất lượng, thời hạn cung ứng các sản phẩm hỗ trợ…), do phải đảm bảo những cam kết với khách hàng, đặc biệt là những đơn hàng xuất khẩu. Việc thiết kế và chế tạo các sản phẩm mới ở khu vực hạ nguồn yêu cầu CNHT phải nghiên cứu và chế tạo những vật liệu, phụ liệu, bộ phận hay chi tiết sản phẩm phù hợp. Từ đó, thúc đẩy CNHT phát triển và mở rộng sản xuất.