Công nghệ thiết bị ngành Dệt May Việt Nam

Máy móc thiết bị ngành Sợi bao gồm các thiệt bị về chải thô, máy chải kỹ, xe sợi,…được chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc với tỷ lệ 32 %, Nhật Bản 19 %, Thụy Sĩ 13 %,… ( Hình 3.14 ). Một trong những nguyên nhân khiến phẩm cấp Sợi còn hạn chế là do việc các doanh nghiệp vẫn sử dụng những máy móc cũ, chưa nâng cấp đồng bộ.

Khu vực dệt dệt nhuộm đang là điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị hoàn thiện Sợi – Dệt – Nhuộm – May. Máy móc thiết bị dệt nhuộm là tương đối cũ, có những thiết bị đã sử dụng trên 20 năm, khá là lạc hậu so với các quốc gia cạnh tranh (Phụ lục 9). Thiết bị dệt nhuộm chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc (Hình 3.15) tuy chi phí cạnh tranh những vẫn có những tác động nhất định với môi trường, có nguy cơ mất an toàn cho người lao động.

Các thiết bị ngành May được nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc với hơn 58 % thị phần tại Việt Nam (Hình 3.16). Chi phí đầu tư đối với các nhà máy May không quá lớn, nhưng hiện nay các doanh nghiệp may mặc Việt Nam đa phần là những doanh nghiệp quy mô nhỏ. Việc ứng dụng và vận hành các thiết bị May tự động hóa đồng bộ cần đủ vốn và kỹ năng quản trị hiện đại.