Đặc điểm của dịch vụ

Đặc điểm của dịch vụ
Đánh giá bài viết

Tính vô hình một cách tưong đối của dv:

+Đặc tính này phản ánh một cách thực tế là hiếm khi khách hàng nhật đc sản phẩm thực từ kết quả của hđ dịch vụ. Kết quả thường là sự trải qua hơn là sự sở hữu.

VD: Một chuyến đi nghỉ chọn gói bao gồm các nhân tố vô hình và hữu hình.

+Một dịch vụ thuần tuý thường ko thể đánh giá trực tiếp vởi các giác quan tự nhiên, ko thể khảo sát trực tiếp trước khi mua bản, bởi vậy khi tiêu dùng dv người tiêu dùng dễ gặp rủi ro.

Tính đồng thời của sản xúât và tiêu dùng: Trong dv thì sx và tiêu dùng diễn ra đồng thời ko có thời gian giãn cách giữa sx và tiêu dùng dịch vụ để ktra chất lượng sp vì thế trong dv nên thực hiện khẩu hiệu: “làm đúng, làm tốt ngay từ đầu”

Sự tham gia của khách hàng trong quá trình tạo ra dịch vụ.

+Khách hàng là người tiêu dùng đồng thời là người tham gia sản xuất bằng những nhu cầu, yêu cầu của chính họ.

+KH trên thực tế có tính chất quyết định việc sx dịch vụ. Các tổ chức dv ko thể tạo ra dv nếu ko có đầu vào vững chắc là KH.

-Tính ko đồng nhất: thông thường dv dễ bị cá nhân hoá do đó phụ thuộc vào tâm lý, sở thích, kinh nghiệm của KH. Người cung câp dv cần có sự đồng cảm với khách để tạo ra chất lưọng dv tốt.

-Tính dễ hư hỏng và ko cất giữ đc: Vì tính đồng thời của sx và tiêu dùng dv nên spdv ko cất giữ đc và rất dễ bị hư hỏng. Các nhà cung ứng dv ko thể bán tất cả các sp của mình sx ở hiện tại và lại càng ko có cơ hội bán ở tương lai à ko lưu kho đc.

Quyền sở hữu: khi mua hh thì người mua có quyền sở hữu đvới hàng hoá còn đối với dv thì ko có quyền sở hữu nào chuyển đổi giữa người bán với ngưòi mua. Người mua chỉ có quyền đôí với tiến trình dịch vụ.

Quyền ktra chất lượng sp trước khi bán là rất khó: Do tính đồng thời của sx và tdùng dv nên ko có thời gian để ktra chất lượng sp. Vì vậy sx sp dvụ làm tốt ngay từ đầu là tốt nhất.

Ngoài ra còn có 2 đặc điểm là bảo hành dịch vụ và bản quyền dv.