Đặc điểm của hệ thống phân phối quốc tế

Đặc điểm của hệ thống phân phối quốc tế
Đánh giá bài viết

Các nhà Marketing Quốc tế thường phải đối mặt với một loạt các vấn đề về lựa chọn chính sách và chiến lược phân phối quốc tế. Bản thân những vấn đề này không giống trên thị trường nội địa do sự khác biệt về đặc điểm thị trường, khách hàng, môi trường kinh doanh, điều kiện địa lý… Mỗi thị trường có cơ cấu kênh phân phối hàng hoá từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng khác nhau. Tương tự như vậy, chức năng hoạt động phân phối hàng hoá, dịch vụ của các trung gian phân phối cũng khác nhau. Điều này phản ánh mức độ cạnh tranh, sự phát triển của nền kinh tế và đặc điểm của từng thị trường. Đối với mỗi khu vực thị trường và những sản phẩm nhất định, có thể tồn tại một mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ với rất nhiều kênh phân phối khác nhau.

Tại một số thị trường trên thế giới, hệ thống mạng lưới phân phối gồm nhiều kênh với cấp độ rất phức tạp và đối với các chuyên gia Marketing chưa có kinh nghiệm thì việc thâm nhập những thị trường này hết sức khó khăn. Tại một số thị trường khác, khó khăn lại ở chỗ các trung gian phân phối chuyên nghiệp chỉ tập trung ở một số thành phố lớn, nên không thuận lợi cho việc phân phối hàng hoá ở nông thôn. Còn ở một số thị trường, lại có sự kết hợp mạnh mẽ giữa phương thức phân phối truyền thống và hiện đại dựa trên một số tổ chức phân phối sẵn có, khiến cho các chuyên gia Marketing nước ngoài khó có thể thiết lập được kênh phân phối của riêng mình. Chính vì sự phức tạp trong việc thiết lập hệ thống phân phối quốc tế, nên lợi thế trong hoạt động phân phối sẽ thuộc về nhà Marketing nào có khả năng xây dựng một mạng lưới kênh phân phối hiệu quả nhất.