Đặc điểm của ngành dệt may

Ngành công nghiệp dệt may là một ngành sử dụng nhiều lao động đơn giản, vốn đầu tư ban đầu không lớn, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội. Đối với các quốc gia đang phát triển, sản xuất dệt may thường phát huy được hiệu quả, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ban đầu của nền kinh tế. Khi nền công nghiệp bước sang giai đoạn cao hơn với việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ, chi phí lao động cao, đồng nghĩa với việc suy giảm năng lực cạnh tranh trong sản xuất dệt may. Những tác động bởi lợi thế cạnh tranh là nguyên nhân của việc chuyển dịch công nghiệp dệt may từ những nền kinh tế công nghiệp phát triển sang những nền kinh tế công nghiệp kém phát triển hơn. Về bản chất, ngành công nghiệp dệt may vẫn tồn tại các nước phát triển nhưng với những quy trình sản xuất và sản phẩm dệt may mang lại giá trị gia tăng cao.

Theo xu thế và quy luật dịch chuyển của ngành công nghiệp dệt may trên thế giới, sau khi chuyển dịch từ Anh sang các nước Châu Âu khác, rồi sang Nhật Bản, Trung Quốc ( được coi như đại công xưởng dệt may của thế giới), các nước trong khối ASEAN đang là những địa điểm hấp dẫn đề đón nhận ngành công nghiệp này. Ngành dệt may Việt Nam cũng đã đạt những kết quả khả quan với mức kim ngạch xuất khẩu cao trong hơn thập kỷ qua.