Đặc điểm của ngành dịch vụ du lịch

Đặc điểm của ngành dịch vụ du lịch
Đánh giá bài viết

Sau thế chiến thế giới 2, du lịch trên phạm vi toàn cầu đã phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân về khách 6,93%/năm, về thu nhập 11,8%/năm, và trở thành một trong những ngành kinh tế hàng đầu trong nền kinh tế thế giới. WTO dự báo, năm 2010 lượng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới ước lên tới 1.006 triệu lượt khách, thu nhập từ du lịch đạt 900 tỷ USD và ngành du lịch sẽ tạo thêm khoảng 150 triệu chỗ làm mới, chủ yếu tập trung ở khu vực châu á – Thái Bình Dương. Do lợi ích nhiều mặt mà du lịch mang lại, nhiều nước đã tận dụng tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển du lịch, tăng đáng kể nguồn thu ngoại tê, tạo thêm công ăn việc làm, thúc đẩy sản xuất trong nước, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội.

Trong quá trình phát triển, khu vực kinh tế thế giới đã hình thành các khu vực lãnh thổ với các thị phần khách du lịch quốc tế khác nhau. Năm 2000, Châu Âu là khu vực đứng đầu với 57,8% thị phần khách du lịch quốc tế (đón 403,3 triệu lượt khách), tiếp đó là châu Mỹ với 18,6%, Đông á – Thái Bình Dương 16%… Từ cuối thế kỷ XX, họat động du lịch có xu hướng chuyển dịch sang khu vực Đông á – Thái Bình Dương. theo dự báo của WTO, đến năm 2010 thị phần khách du lịch quốc tế của khu vực Đông á – Thái Bình Dương đạt 22,08% thị trường toàn thế giới, sẽ vượt châu Mỹ, trở thành khu vực đứng thứ hai sau châu Âu và đến năm 2020 sẽ là 27,34%.

Trong khu vực Đông á – Thái Bình Dương, du lịch các nước Đông Nam á (ASEAN) có vị trí quan trọng, chiếm khoảng 34% lượng khách và chiếm 38% thu nhập du lịch của toàn khu vực. Bốn nước ASEAN có ngành du lịch phát triển nhất là Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Những nước này đều đã vượt qua con số đón 5 triệu lượt khách quốc tế một năm và thu nhập hàng tỷ đô la từ du lịch. Năm 2000, Malaysia đón 10 triệu lượt khách quốc tế, Thái Lan đón 9 triệu, Singapore đón 7 triệu, Indonesia do tình hình chính trị trong nước bất ổn định nhưng vẫn đón được 5,1 triệu lượt khách quốc tế. Việt Nam và Philippine là hai nước thu hút được lượng khách du lịch quốc tế cao nhất trong 6 nước Đông Nam á còn lại, nhưng cũng chỉ đạt xấp xỉ 1/3 lượng khách quốc tế so với bốn nước trên. Năm 2000, Philippine đón 2,2 triệu lượt khách quốc tế, thu nhập 2,53 tỷ USD, Việt Nam đón 2,14 triệu thu nhập 1,2 tỷ USD. Theo dự báo của WTO, năm 2010 lượng khách quốc tế đến khu vực Đông Nam á là 72 triệu lượt, với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 1995-2010 là 6%/năm.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • đặc điểm của ngành dịch vụ du lịch
  • ,