Đặc điểm của sự phát triển du lịch MICE

Sự phát triển du lịch MICE thường được biểu hiện bởi những đặc điểm sau:

Thứ nhất là sự đóng góp nhiều hơn của ngành du lịch vào GDP của quốc gia, tỷ lệ giao dịch ngoại hối tăng lên do du khách MICE từ nước ngoài đến và tiêu dùng mua sắm bằng ngoại tệ và giao dịch ngoại thương (Katsitadze và Natsvlishvili, 2017);

Thứ hai là sự xuất hiện của những Trung tâm triển lãm, hội nghị Quốc tế ở những điểm đến MICE. Những khách sạn, resort cao cấp được đầu tư xây dựng và hoạt động (Fan, 2017; Katsitadze và Natsvlishvili, 2017);

Thứ ba là lượng khách trong và ngoài nước tăng đều qua các năm thông qua những lần đăng cai, tổ chức hội nghị, triển lãm khu vực, quốc gia và quốc tế;

Thư tư là phát triển mạng lưới mối quan hệ giữa CBLQ cả bên trong và bên ngoài quốc gia để giúp cho việc tổ chức, điều hành hoạt động du lịch MICE, trao đổi và chuyển giao kết quả nghiên cứu được hiệu quả để gia tăng kinh nghiệm cho CBLQ (Lau, Milne và Johnston, 2005).

Thứ năm là giao lưu phát triển bản sắc văn hóa giữa du khách và cư dân địa phương (Sylla và ctg, 2015; Yang và Gu, 2012)