Đặc điểm của xuất khẩu trực tiếp

Đánh giá bài viết

a. Trường hợp áp dụng

Nhìn chung, công ty chỉ tiến hành xuất khẩu trực tiếp trong những trường hợp cụ thể sau:
– Trước khi xuất khẩu, công ty phải nghiên cứu thị trường và phải có được đầy đủ những thông tin cần thiết nhằm đảm bảo chắc chắn cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả như dự kiến. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu và cũng là điều kiện để xuất khẩu trực tiếp.
– Phải có đủ nguồn lực để mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài,
– Có khả năng quản lý, điều hành xuất khẩu hiệu quả,

b. Hình thức tiến hành

Doanh nghiệp có thể tiến hành theo những hướng như:
– Mở chi nhánh bán hàng của mình ở nước ngoài,
– Xuất khẩu từ nước thứ ba,
– Xuất khẩu từ công ty liên doanh,
– Lập đại diện bán hàng ở nước ngoài,
– Tiến hành qua Hiệp hội xuất khẩu…

c. Ưu nhược điểm

Nhìn chung, ưu điểm nổi bật của xuất khẩu trực tiếp là am hiểu sâu sắc tình hình thị trường, thường xuyên cập nhật được những nhu cầu mới và tâm lý thị hiếu thay đổi của khách hàng để kịp thời cải tiến sản phẩm, thoả mãn tốt nhất nhu cầu đó. Như vậy công ty xuất khẩu có thể ứng xử năng động với từng thị trường nước ngoài. Mặt khác, công ty không phải chịu những chi phí xuất khẩu trung gian và lợi nhuận không bị chia sẻ. Về nhược điểm, công ty phải dàn trải các nguồn lực của mình trên phạm vi thị trường rộng lớn phức tạp hơn, phải chấp nhận môi trường cạnh tranh quốc tế khốc liệt hơn, phải chấp nhận mọi rủi ro của thị trường ngoài nước.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • xuất khẩu trực tiếp là gì
  • xuất khẩu trực tiếp
  • đặc điểm của marketin trực tiếp
  • ,