Đặc điểm sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp của Tập đoàn Hóa chất ảnh hưởng đến tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoá chất

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất  có 41 đơn vị, trong đó có 37 doanh nghiệp sản xuất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: khai thác, sản xuất các loại nguyên liệu và sản phẩm hóa chất.

Do các doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đoàn Hóa chất  hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nên sản phẩm của các doanh nghiệp đa dạng và phong phú. Mỗi nhóm sản phẩm có đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ hoàn toàn khác nhau.

Xuất phát từ đặc điểm sản xuất, quy trình công nghệ của doanh nghiệp sản xuất thuộc Tập đoàn Hóa chất, ta có thể chia các loại sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thành từng nhóm như sau:

  • Nhóm sản phẩm phân bón
  • Nhóm sản phẩm cao su
  • Nhóm sản phẩm hóa chất cơ bản, chất tẩy rửa
  • Nhóm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật
  • Nhóm sản phẩm điện hóa
  • Nhóm sản phẩm sơn và chất dẻo
  • Nhóm sản phẩm từ công nghệ hóa dầu
  • Nhóm sản phẩm từ khai thác mỏ

* Đối với nhóm sản phẩm phân bón như phân đạm, phân lân nung chảy… thường có sản xuất với số lượng lớn, quy trình công nghệ chế biến khép kín, trải qua nhiều giai đoạn từ nguyên liệu ban đầu tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm là các loại phân lân, phân đạm. Trong giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ thì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỉ trọng rất lớn, điều này ảnh hưởng tới phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của các doanh nghiệp.

* Đối với nhóm sản phẩm cao su như các loại xăm, lốp….có  đặc điểm sản xuất như sau:

+ Các sản phẩm cao su thường sản xuất với số lượng lớn, có quy trình công nghệ khép kín, trải qua nhiều giai đoạn chế biến từ cao su ban đầu chế biến thành các loại săm, lốp.

+ Chi phí vật liệu trực tiếp chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ, điều này ảnh hưởng công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại các doanh nghiệp.

* Đối với nhóm sản phẩm hoá chất cơ bản, chất tẩy rửa có đặc điểm sản xuất như sau:

+ Sản phẩm hoá chất cơ bản, thuốc tẩy rửa thường sản suất với quy trình công nghệ khép kín, trải qua 2 giai đoạn, giai đoạn sản xuất và giai đoạn đóng hộp. Với giai đoạn sản xuất, từ nguyên liệu ban đầu và các chất phụ gia khác sẽ được chế biến thành thành phẩm. Giai đoạn đóng hộp, thành phẩm được chế biến xong ở giai đoạn chế biến xong được đóng hộp và nhập kho.

+ Sản phẩm hoá chất thường có chu kỳ sản xuất ngắn, độc hại, dễ gây cháy, nổ nên trong quá trình sản xuất doanh nghiệp lưu ý để tiến hành sản xuất an toàn.

* Đối với nhóm sản phẩm từ khai thác mỏ như quặng bauxite, quặng apatit có đặc điểm sản xuất như sau:

+ Các sản phẩm thuộc nhóm này thường được sản xuất với số lượng lớn, quy trình sản xuất thường trải qua 2 giai đoạn, giai đoạn khai thác và giai đoạn chế biến.

Đối với giai đoạn khai thác: doanh nghiệp tổ chức các tổ, đội phụ trách bốc xếp, phá đá, vận chuyển. Quặng sau khi được khai thác ở các mỏ sẽ được vận chuyển về để chế biến.

Đối với giai đoạn chế biến, quặng sau khi khai thác về sẽ được chế biến thành quặng tinh qua quy trình công nghệ chế biến khép kín.

+ Địa điểm khai thác phân tán, tại nhiều địa điểm, với đặc điểm khai thác khác với điều kiện địa lý thay đổi nên doanh nghiệp tiến hành phương thức, biện pháp khai thác cho phù hợp.

+ Đặc điểm ngành nghề liên quan chất nổ, mang vác nặng, khả năng xảy ra tai nạn lao động tương đối cao, nên trong quá trình khai thác ván đề đảm bảo an toàn cho người lao động tại các công trường được đặt ra một cách nghiêm túc.

* Đối với nhóm sản phẩm điện hoá như pin, ắc quy có đặc điểm sản xuất như sau:

+ Các sản phẩm nhóm này thường sản xuất với số lượng lớn, quy trình sản xuất trải qua nhiều giai đoạn chế biến, từ vật liệu ban đầu đến khi đóng hộp thành phẩm cuối cùng.

+ Thành phẩm sản xuất ra là các loại pin, ắc quy có quy cách mẫu mã khác nhau nhưng được sản xuất với cùng yếu tố đầu vào. Điều này ảnh hưởng đến phương pháp xác định giá thành tại các doanh nghiệp.

* Đối với nhóm sản phẩm sơn và chất dẻo có đặc điểm sản xuất như sau:

+ Sản phẩm sơn, chất dẻo thường được sản xuất với số lượng lớn, quy trình công nghệ khép kín, trải qua nhiều giai đoạn chế biến liên tục từ hoá chất ban đầu cho dến khi đóng thùng.

+ Sản phẩm hoàn thành là các loại sơn, chất dẻo khác nhau nhưng có cùng công nghệ chế biến và nguyên vật liệu đầu vào. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến phương pháp xác định giá thành tại các doanh nghiệp.

+ Chi phí vật liệu trực tiếp trong sản phẩm dở dang  của sơn, chất dẻo thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản phẩm dở dang.