Đặc điểm và ý nghĩa của vòng đời sản phẩm quốc tế IPLC

1.Tóm tắt các đặc điểm chủ yếu của IPLC

Từ nội dung chi tiết trong các pha của IPLC, có thể hệ thống thành 4 đặc điểm nổi bật của từng pha cụ thể như sau (bảng 5.1):

2. Đồ thị minh họa khái quát IPLC

Chúng ta có thể mô phỏng vòng đời sản phẩm quốc tế của 3 loại nước: nước khởi xướng, các nước phát triển khác và các nước ĐPT(hình 5.1)
Ghi chú: A: IPLC của Mỹ (nước khởi xướng)
B: IPLC của các nước phát triển khác
C: IPLC của các nước đang phát triển

3. ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết IPLC

Như trên đã nói, lý thuyết về vòng đời sản phẩm quốc tế là một trong những nội dung cơ bản của lý thuyết thương mại quốc tế về lợi thế so sánh. Lý thuyết IPLC đề cập xu hướng chuyển dịch sản xuất và trao đổi sản phẩm từ nước này đến nước khác trên cấp độ toàn cầu.
ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết IPLC bao gồm nội dung khá rộng. Tuy nhiên có thể rút ra một số kết luận chủ yếu sau:

1). Lý thuyết IPLC áp dụng phổ biến cho các sản phẩm công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như sản phẩm công nghiệp điện tử, bán dẫn, ô tô, vi tính v.v… Không phải tất cả các sản phẩm công nghiệp đều được bắt đầu đổi mới từ các công ty Mỹ. Nhưng, thực tế không thể phủ nhận vai trò của Mỹ, nước thường xuyên đi tiên phong trong việc khởi xướng sản phẩm mới suốt nhiều thập kỷ qua.

(2). Theo lý thuyết IPLC, trình tự 6 bước xuất khẩu trong IPLC được mô tả cụ thể ở hình 5.2.

(3). IPLC kéo dài so với NPLC. Đây là đặc trưng bao trùm của IPLC. Nói cách khác, IPLC di chuyển về không gian và kéo dài về thời gian. So với NPLC, hiệu quả mà IPLC mang lại là rất lớn, trước hết cho nước khởi xướng sản phẩm mới. Lý thuyết IPLC, giải thích rõ thêm lợi ích của tất cả các nước khi tham gia vào thương mại quốc tế.

(4). Trong quá trình phát triển của IPLC, việc xuất khẩu công nghệ hay chuyển giao công nghệ thường diễn ra vào pha 2 – pha tăng trưởng và chín muồi (từ Mỹ sang nhóm nước phát triển), và pha 3 – pha bắt chước khắp nơi (từ Mỹ sang nhóm nước ĐPT)


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các nước tham gia vào iplc
  • ,