Đánh giá tác động tích cực của các KCN Hà Nội đến sự phát triển của đất nước nói chung và của Hà Nội nói riêng

Đánh giá tác động tích cực của các KCN Hà Nội đến sự phát triển của đất nước nói chung và của Hà Nội nói riêng
Đánh giá bài viết

1. Góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tạo điều kiện hình thành một loạt các doanh nghiệp vệ tinh trên địa bàn thành phố cung cấp các sản phẩm đầu vào và các dịch vụ cho các KCN. Như vậy, hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN khong những góp phần trực tiếp tăng trưởng ngân sách thông qua nộp Ngân sách, xuất khẩu… mà còn dóng góp gián tiếp tới sự tăng trởng kinh tế của Hà Nội

2. Góp phần phát triển mặt hàng, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển ngoại thương

Hàng hóa được sản xuất trong các KCN ở Hà Nội đạt chất lượng cao không chỉ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng trong nước mà còn thâm nhập một số thị trường khó tính như Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ.

3. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động.

Do hầu hết các KCN đều nằm ở khu vực ngoại thành nên nó không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực này, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người lao động mà còn phá vớ tính khép kín của làng xã, nâng cao trình độ dân trí của người dân địa phương và làm giảm bớt được sự cách biệt với các khu vực khác.

Ngoài ra, các KCN tại Hà Nội đã tạo việc làm cho khoảng 11.000 lao động trong nước

4. Hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường chuyển giao công nghệ, góp phần công nghiệp hóa – hiện đại hóa thủ đô

Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đòi hỏi nền kinh tế phải nhanh chóng tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng mạnh của đất nước. Công nghệ tin học và điện tử (có trong các KCN  của Hà Nội) là một ngành óc thể sẽ tạo cơ sở cho những bước nhảy vọt cho nền kinh tế Việt Nam. Mặt khác, việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài không chỉ phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng mà những dự án này còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ cho nền kinh tế nước ta

5. Góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cơ sở cho phát triển bền vững.

Các KCN ra đời với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, hệ thống xử lý chất thải được trang bị đồng bộ và hiệu quả, vừa tạo điều kiện di dời các nhà máy cũ, góp phần bảo vệ môi trường, nấht là các khu vực có đông dân cư như Thượng Đình, Hai Bà Trưng…

Ngoài ra, các KCN ở Hà Nội còn tạp lập được một cơ ở hạ tầng hiện đại, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế vùng, đóng góp cho phát triển chung của cả nước.