Đánh giá tổng quát thực trạng công nghiệp nông thôn

Đánh giá tổng quát thực trạng công nghiệp nông thôn
Đánh giá bài viết

 

– Công nghiệp nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực thực sự, sự quản lý xơ cứng gò bó trước đây đã được xoá bỏ về cơ bản những chủ trương, chính sách hoá đời sống kinh tế đã dần dần thấm vào mỗi người dân, cơ cấu vốn đầu tư ỏ nông thôn đã chuyển theo hướng giành cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhiều hơn.
– Cơ cấu công nghiệp nông thôn đã thay đổi theo hướng thích ứng với cơ chế kinh tế mới trong những điều kiện mới.
– Ngành nghề sản phẩm truyền thống từng bị mai một đã dần dần được khôi phục lại do yêu cầu khách quan của nền kinh tế, của thị trường trong nước và quốc tế.

* Tuy nhiên hiện nay Công nghiệp nông thôn đang đứng trước những  khó khăn:

– Kinh tế nông thôn thu nhập thấp, kém phát triển, cây lúa chiếm tỷ lệ tuyệt đối, sức mua còn yếu.
– Công nghiệp nông thôn rất nhỏ bé, chiếm 2% lao động ở nông thôn, giá trị xấp xỉ 7% giá trị sản lượng nông nghiệp và thủ công nghiệp….
– Trình độ kỹ thuật của công nghiệp nông thôn còn thấp về cả sản phẩm, thiết bị lẫn công nghệ.
– Công nghiệp nông thôn phát triẻn không đồng đều.

– Thị trường nông thôn chạm phát triển với cơ cấu manh mún, phân tán, tỷ lệ sản phẩm hàng hoá thấp.
– Kinh nghiệm người nông dân trong lĩnh vực phi nông nghiệp còn hạn chế, chưa dám chấp nhận rủi ro và mạnh dạn kinh doanh, đầu tư.
– Điều kiện cơ sở vật chất xã hội cho kinh doanh chưa được chú trọng.
– Cơ chế quản lý tập trung bao cấp vẫn còn tồn tại ở nông thôn .
– Trình độ sản xuất không đồng đều.