Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính
Đánh giá bài viết

Đầu tư tài chính là gì ?

Đầu tư tài chính là một hình thức đầu tư chủ yếu thông qua hình thức mua chứng khoán, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính khác. Nhà đầu tư tài chính thông thường chỉ nhắm vào mục đích mua và bán chứ ít làm tăng giá trị thực của công ty mà họ đầu tư vào.

Các hình thức đầu tư tài chính:

* Góp vốn (mua cổ phần) thành lập doanh nghiệp lần đầu
* Mua/bán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá)
* Mua lại cổ phần, sáp nhập doanh nghiệp

Các tổ chức đầu tư tài chính:

* Các ngân hàng đầu tư
* Các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán
* Các cá nhân, tổ chức kinh doanh chứng khoán


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • đầu tư tài chính là gì
  • ,