Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Tiến độ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thường thấp hơn so với kế hoạch vẫn đang là một hạn chế lớn đáng quan tâm trong việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Việt Nam. Mức giải ngân vốn ODA của Việt Nam giai đoạn 1993-2016 chỉ đạt 70% trên tổng vốn ODA của các nhà tài trợ ký kết, mức giải ngân này thấp hơn mức giải ngân trung bình trong khu vực. Đây là điều rất đáng lo ngại vì nếu tốc độ giải ngân vốn ODA chậm, Việt Nam sẽ không thể đưa các công trình được tài trợ từ nguồn vốn này vào khai thác, hoạt động theo đúng tiến độ. Từ đó, việc giải ngân vốn ODA chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với các chương trình, dự án có quy mô lớn như năng lượng, giao thông, hệ thống thông tin liên lạc. Mặt khác, tốc độ đầu tư công cộng chậm lại có thể dẫn đến sự không đáp ứng kịp với tốc độ phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài theo cả hai hình thức đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FII). Bên cạnh đó, giải ngân chậm sẽ làm cho thời gian ân hạn của vốn vay bị rút ngắn, gây áp lực cho kế hoạch trả nợ của các chương trình, dự án ODA. Quan trọng hơn, giải ngân chậm có thể làm giảm sút lòng tin của nhà tài trợ, tác động không tốt đến công tác thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong tương lai. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức là giải pháp cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế – xã hội. Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân, cần đảm bảo mọi vấn đề trong quá trình triển khai, thực hiện dự án ODA phải được giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác. Xuất phát từ những vướng mắc gây cản trở tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA trong thực trạng hiện nay tại Việt Nam, những biện pháp cần thiết phải thực hiện bao gồm: hoàn thiện môi trường pháp lý để không gây ra bất cập trong quá trình quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, hài hòa hóa với nhà tài trợ để tinh giản quy trình thủ tục liên quan đến việc sử dụng ngồn vốn ODA, đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng cho các dự án ODA, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngủ Ban quản lý dự án, đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho dự án.