Dãy sản phẩm là gì?

Dãy sản phẩm là gì?
Đánh giá bài viết

Dãy sản phẩm (product line)/ tuyến, đường sản phẩm:

Là một tập hợp những kiểu mẫu (kiểu, cỡ, loại) một sản phẩm được thương mại hóa tại một thị trường riêng biệt nào đó.

VD: Procter & Gamble:

– Bột giặt : Tide, Rejoice, Viso …

– Xà bông : Camay, Zest, Coast, CK …