Điểm đến MICE ( điểm đến du lịch)

Điểm đến du lịch hiện nay là đơn vị chính của nghiên cứu và quản trị các tác động (Pearce, 2014). Như vậy, khái niệm và khung nghiên cứu về điểm đến là rất quan trọng, không chỉ cho nghiên cứu mà còn cho cả thực tế quản trị.

Khái niệm điểm đến là những vùng địa lý có những thuộc tính, tính năng, sự hấp dẫn và dịch vụ để thu hút người sử dụng tiềm năng (Pearce, 2014). Một điểm đến thường có nguồn tài nguyên riêng và khả năng cho phép nó thực hiện một hoạt động kinh tế cụ thể nào đó. Với những cách tiếp cận điểm đến khác nhau, việc thiết kế, phương pháp nghiên cứu cũng như việc giải thích kết quả cũng sẽ khác nhau (Pearce, 2014). Theo Kotler và ctg (1997), chính quyền của một điểm đến có thể được so sánh với một doanh nghiệp từ việc cả hai bên được hưởng lợi từ việc áp dụng phương pháp quản lý chiến lược, nghĩa là tạo cho mình có được một lợi thế cạnh tranh để tạo nên sự phát triển. Buhalis (2000) cho rằng điểm đến là hỗn hợp của sản phẩm dịch vụ, cung cấp tích hợp kinh nghiệm cho người tiêu dùng. Bên trong điểm đến có một loạt các địa điểm (venues), điểm tham quan, cơ sở vận chuyển, cơ sở dịch vụ, cơ sở hạ tầng có sẵn để thu hút khách du lịch (Rogers, 2003; Page, 2003). Sự hấp dẫn của điểm đến so với những điểm đến khác như khí hậu, cảnh quan, môi trường… nhiều điểm tham quan cũng là một lợi thế so sánh cho điểm đến (Tingting và ctg, 2007; Page và Connell, 2006). Như vậy, tại một thời điểm, một điểm đến sẽ có nhiều đơn vị kinh doanh, một số tổ chức liên quan.

Trong lĩnh vực du lịch, theo Getz (2007), một điểm đến có thể gọi là một điểm đến MICE khi có bảy yếu tố cần thiết: (i) cơ sở hạ tầng, (ii) nhà ở, (iii) vận chuyển,

(iv) sự hấp dẫn, (v) phục vụ, (vi) các nhà bán lẻ, (vii) nơi và phương tiện giải trí hoặc nơi tham quan, nghiên cứu khám phá. Khi nghiên cứu điểm đến MICE của Jordan, Chiu và Ananzeh (2012) cho rằng rằng một điểm đến MICE có thể cạnh tranh toàn cầu để đăng cai sự kiện MICE khi nó có 6A: Sự tiện nghi (Amenities); Khả năng tiếp cận (Accessibility); Có trách nhiệm giải trình (Accountability); Giá cả hợp lý (Affordable); Hấp dẫn (Attractions); và Có nhiều hoạt động (Activities).

Dựa trên những khái niệm từ những cách tiếp cận khác nhau được nêu trên, luận án này đề nghị khái niệm điểm đến MICE là một vùng địa lý có những nguồn lực và lợi thế so sánh riêng, có các tính năng độc đáo tạo nên sự hấp dẫn, có cơ sở hạ tầng và dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, được cung cấp và tích hợp từ những nguồn lực ngay bên trong và bên ngoài điểm đến nhằm cung cấp những sản phẩm du lịch MICE có chất lượng cao.

Khi so sánh điểm đến MICE với các điểm đến du lịch mà Truong và King (2009) đã nghiên cứu, một điểm đến du lịch thường bao gồm các yếu tố hấp dẫn, các hoạt động, khả năng tiếp cận, chổ ăn nghỉ và sự tiện nghi, thường được gọi là 5A. Điểm khác biệt giữa một điểm đến du lịch và điểm đến du lịch MICE chính là trách nhiệm, nói khác đi đó là việc cung cấp sản phẩm dịch vụ kịp thời, đầy đủ, có chất lượng ở mức cao hơn, hạ tầng du lịch đầy đủ hơn, nguồn nhân lực chất lượng hơn.