Điều kiện để được hưởng chế độ khi con ốm đau?

Điều kiện để được hưởng chế độ khi con ốm đau?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 152/ 2006/ NĐ – CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ: Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội  hưởng chế độ khi con ốm đau là: Có con dưới 7 tuổi ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.