Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản?

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội.

– Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Lao động  nữ mang thai.

+ Lao động nữ sinh con.

+ Người lao động nhận nuôi con   nuôi dưới bốn tháng tuổi.

+ Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

– Người lao động  nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội  từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.