Điều kiện phương thức thanh toán là gì?

Điều kiện phương thức thanh toán là gì?
5 (100%) 1 vote

Phương thức thanh toán là điều kiện quan trọng nhất trong các điều kiện thanh toán quốc tế. Phương thức thanh toán chỉ rõ người bán dùng cách nào để thu tiền về, người mua dùng cách nào để trả tiền. Người ta có thể có nhiều phương thức thanh toán khác nhau, nhưng việc lựa chọn phương thức nào phải xuất phát từ yêu cầu của người bán là thu tiền nhanh, đầy đủ, đúng và từ yêu cầu của người mua là nhập hàng đủ số lượng, chất lượng và đúng hạn.

Phương thức chuyển tiền thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

(1)  Trả tiền hàng nhập khẩu với nước ngoài. Khi sử dụng phương thức này cần chú ý: Thời điểm chuyển tiền: Thường là sau khi nhận xong hàng hóa, hoặc là sau khi nhận chứng từ gửi hàng

Số tiền đượcchuyển dựa vào: giá trị của hóa đơn thương mại hoặc kết quả của việc nhận hàng về số lượng và chất lượng để quy ra số tiền phải chuyển.

Chuyển tiền bằng thư hay bằng điện, nếu chuyển bằng thư chậm hơn chuyển tiền bằng điện

Không áp dụng trong thanh toán hàng xuất khẩu với nước ngoài vì dễ bị người mua chiếm dụng vốn.

(2)   Thanh toán trong lĩnh vực thương mại về các chi phí có liên quan đến xuất nhập khẩu

(3)  Chuyển vốn ra bên ngoài để đầu tư hoặc chi tiêu phí thương mại

(4)  Chuyển kiều hối

Phương thức ghi sổ thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

(1)  Thanh toán nội địa

(2)  Hai bên mua, bán phải thực sự tin cậy lẫn nhau

(3)   Dùng cho phương thức mua bán hàng đổi hàng, nhiều lần, thường xxuyên trong một thời gian nhất định (6 tháng, 1 năm). Phương thức này chỉ có lợi cho người mua

(4)    Dùng trong thanh toán tiền gửi bán hàng ở nước ngoài

(5)  Dùng trong thanh toán phi m ậu dịch như tiền cước phí vận tải, tiền phí bảo hiểm, tiền hoa hồng trong nghiệp vụ môi giới, ủy thác, tiền lãi cho vay và đầu tư.

Phương thức nhờ thu trơn:

Phương thức này thường chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau:

(1)  Người bán và người mua tin cậy lẫn nhau hoặc l à có quan hệ liên doanh với nhau giữa công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của nhau

(2)   Thanh toán về các dịch vụ có liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hóa, vì việc thanh toán này không cần thiết phải kèm theo chứng từ như tiền cước phí vận tải, bảo hiểm, phạt bồi thường v.v..

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ:

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ tuy có nhiều ưu điểm so với phương thức nhờ thu trơn, tuy vậy nó cũng có một số mặt yếu m à chúng ta cần chú ý khi sử dụng phương thức này như việc trả tiền chậm chạp vì người mua có thể kéo dài hoặc không trả tiền khi thị trường không có lợi cho họ. Do vậy

Phương thức tín dụng chứng từ

Đây là phương thức hiện đang được sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế, tuy nhiên khi sủ dụng phương thức này trong giao dịch cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan và khi áp dụng nó các bên đương sự phải thỏa thuận ghi vào L/C đồng thời có thể thỏa thuận khác, miễn là có dẫn chiếu.