Điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau?

Điều kiện, thời gian và mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 152/ 2006/ NĐ – CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.

– Điều kiện: Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm  đau theo quy định mà sức khoẻ  còn yếu thì được hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

– Thời gian: Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở  tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

+ Tối đa mười ngày đối với người lao động sức khoẻ  còn yếu sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.

+ Tối đa bảy ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.

+ Bằng năm ngày đối với các trường hợp khác.

– Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ một ngày.

– Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình.

+ Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.