Điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng?

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 43 Luật bảo hiểm xã hội:

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung. Ngoài mức trợ cấp trên, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kế trước khi nghỉ việc để điều trị.