Điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần?

Theo quy định tại Điều 42 Luật bảo hiểm xã hội.

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% khả năng lao động thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung. Ngoài ra trợ cấp trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp  tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương,  tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kết trước khi nghỉ việc  để điều trị.