Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn đến năm 2020

Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn đến năm 2020
Đánh giá bài viết

Dựa theo đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam đến 2015 và định hướng 2020”, ta có định hướng như sau:

–        Hướng tới năm 2020 xây dựng một ngành cà phê phát triển bền vững trong cả phương diện người sản xuất lẫn môi trường tự nhiên. Ổn định diện tích trồng cà phê theo quy hoạch, theo như Quyết định 150/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì diện tích ổn định từ 450.000-500.000 ha. Tiến hành thâm canh cao 200.000 ha cà phê theo Quyết định số 3988/QĐ-BNN-TT của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

–        Tập trung nâng cao chất lượng, tổ chức và hướng dẫn nông dân thu hái đúng kỹ thuật; có các biện pháp kinh tế để ngăn chặn tình trạng hái tuốt cành, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ quả non xanh. Đầu tư, nâng cấp hệ thống sân phơi và máy sấy. Từng bước hiện đại hoá các cơ sở tái chế, phân loại cà phê nhân xuất khẩu, chú trọng hơn phương pháp chế biến ướt và nửa ướt. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đầu tư trang bị các máy móc, thiết bị tiên tiến, áp dụng tự động hoá dây chuyền sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm. Xây dựng hệ thống tiêu thụ cà phê hiện đại, thích ứng với quá trình giao dịch mua bán trong nước và quốc tế.

–        Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản phẩm hướng đến tăng tỉ lệ cà phê Arabica, cà phê đạt chứng nhận và cà phê thành phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đa dạng hoá sản phẩm chế biến để giúp tăng hiệu quả kinh tế và giúp ngành cà phê Việt Nam giảm bớt rủi ro trước những biến động về giá cà phê nguyên liệu trên thị trường.

–        Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, tạo liên kết, gắn bó lợi ích giữa người trồng, doanh nghiệp chế biến, các cơ sở dịch vụ và Chính phủ. Phát triển hình thức kinh tế hợp tác, hộ trang trại sản xuất lớn. Khuyến khích hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp trên cơ sở người dân đóng góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị vườn cà phê để tổ chức sản xuất lớn theo hướng bền vững.

–        Hoàn thiện hệ thống thông tin về môi trường kinh doanh, hệ thống phân phối, giá cả hiện hành… chủ động áp dụng thương mại điện tử trong giao dịch, mua bán. Xây dựng kênh phân phối hướng đến xuất khẩu trực tiếp cho các nhà rang xay và chế biến để tăng lợi nhuận, biết được nhu cầu và xu hướng của thị trường, giảm xuất khẩu qua trung gian, từ đó hỗ trợ xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam.

–        Xây dựng và khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu, củng cố sự tin cậy đối với khách hàng và là công cụ bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.

–        Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành cà phê phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tổ chức sản xuất lớn, an toàn, bền vững.