Doanh số bán nhà có sẵn (Existing Home Sales)

Định nghĩa: Báo cáo này cung cấp thông tin về số lượng cũng như giá bán nhà đang có, không bao gồm nhà mới xây.

 
Ý nghĩa: Báo cáo này được xem như là chỉ số hoạt động trong lĩnh vực nhà ở, thể hiện sự sẵn có và khả năng chi trả của các khoản thế chấp và bất động sản tại Hoa Kỳ. Doanh số bán nhà có sẵn là một chỉ báo chậm (lagging indicator), vì nó có xu hướng phản ứng sau khi có thay đổi tỷ lệ lãi suất thế chấp. Doanh số bán nhà có sẵn có xu hướng tăng sau khi lãi suất thế chấp giảm và giảm khi điều ngược lại xảy ra.
Nguồn: Hiệp hội bất động sản quốc gia Hoa Kỳ (The U.S. National Association of Realtors)
Thời điểm phát hành: 10h sáng (10h tối giờ Việt Nam) ngày 25 hàng tháng (hoặc ngày giao dịch đầu tiên sau đó). Dữ liệu lấy từ tháng trước.
Mật độ: hàng tháng
Xét duyệt: dữ liệu được xét duyệt hàng tháng cho tháng trước đó. Những xét duyệt đó có thể là đối tượng cho những thay đổi quan trọng. Cũng có kiểm tra hằng năm cho 3 năm trước đó. Mốc chuẩn là 10 năm.