Độc quyền cung cấp nước sạch là gì?

Theo định nghĩa độc quyền tự nhiên thì độc quyền cung cấp nước là một dạng của độc quyền tự nhiên.

Thứ nhất là khi hình thành được hệ thống đường ống cung cấp nước thì nguồn vốn ban đầu là rất lớn nhưng khả năng thu hồi vốn là rất chậm nên các doanh nghiệp tư nhân sẽ không mặn mà trong công việc này. Vậy nên nhà nước phải bắt tay vào dẫn đến doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp duy nhất cung ứng dịch vụ này. Doanh nghiệp nhà nước đã độc quyền trong dịch vụ cung cấp nước này, theo như đặc điểm thì đây là  độc quyền tự nhiên không thuần túy. Thực tế thì rất hiếm độc quyền tự nhiên nếu không nói là không có.

Thứ hai là khi đã xây dựng được hệ thống cung cấp nước rồi thì có thêm một người nữa sử dụng cũng không làm tăng đáng kể chi phí đầu vào, hay là chi phí biên là rất nhỏ. Đây là cái lợi thu được nhờ quy mô, khi quy mô càng tăng thì chi phí càng giảm. Yếu tố này là đặc điểm quan trọng dẫn đến độc quyền tự nhiên.