Đổi mới quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Lãnh đạo là người tiên phong, là thuyền trưởng trong mỗi DN may. Việc thực hiện phải bắt nguồn từ lãnh đạo DN. Nếu lãnh đạo DN không tin tưởng vào lợi ích của việc thực hiện không tiên phong thực hiện, hay hỗ trợ các hoạt động thực hiện tại chính DN thì không thể thực hiện thành công. Do vậy, lãnh đạo DN cần:

Một là, lãnh đạo DN cần mở rộng tầm nhìn mang tính “chiến lược”. Vì  những lợi lâu dài trong làm ăn và đối xử với bên liên quan  bền chặt – NLĐ. Kết  quả của những ứng xử có trách nhiệm này đó là: quan hệ lao động lành mạnh, tạo niềm tin với khách hàng, hình ảnh và uy tín được cải thiện… đó là những lợi ích   mà ngay lập tức không có đồng tiền nào có thể mua được. Đó là kết quả của quá trình đầu tư của các nhà lãnh đạo có “tâm, tầm, tài”. Bên cạnh đó cần nâng cao sự nhạy bén và khả năng nắm bắt thông tin về sự thay đổi của môi trường. Từ đó lãnh đạo DN nhanh chóng nắm bắt thông tin về các nguồn lực bên trong DN, về thị trường, hoạt động TMQT để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Hai là, đổi mới quan điểm thực hiện của lãnh đạo DN. Theo đó, thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ  không phải chỉ là nghĩa vụ, quy định   để dành được hợp đồng gia công mà phải được xem như là một trong những chiến lược kinh doanh hàng đầu của DN. Triển khai tốt TNXH của DN không những sẽ giúp cho DN kinh doanh tốt mà còn hỗ trợ DN giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh doanh và các vấn đề: HĐLĐ, giờ làm  việc,  ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp. Đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế khi gia nhập CPTPP, EVFTA (FTA giữa Việt Nam -EU).

Ba là, lãnh đạo các DN may cần chủ động  thực hiện TNXH đảm bảo quyền  và lợi ích cho NLĐ. Tại các DN may việc đổi mới quan điểm cần đi đôi với thực hiện một cách đúng bản chất và phải được chuyên môn hóa  ngay từ hoạch định  đến kiểm soát. Đây được coi là giải pháp “mở khóa” để thực hiện. Bởi nắm rõ  được quá trình triển khai tất yếu sẽ tăng cường được hiệu quả thực hiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và đây chính là một hoạt động “đầu tư thông minh” để thực thi sứ mệnh thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ đầy ý nghĩa trong chặng đường phát triển bền vững của các DN may.

Bốn là, lãnh đạo cần phối hợp nhịp nhàng giữa thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ và các hoạt động quản trị nhân lực trong DN. Trong đó việc thực hiện HĐLĐ, giờ làm việc, ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên việc chuẩn hóa hoạt động quản trị nhân lực từ khâu tuyển dụng nhân lực, bố trí, sắp xếp nhân lực, đãi ngộ nhân lực. Tích hợp các công cụ và kỹ thuật quản trị nhân lực như phân tích công việc, khung năng lực, mô hình HRBP, KPIs, BSC.

Năm là, lãnh đạo tại các DN may Việt Nam cần phối kết hợp các phong cách lãnh đạo. Trong thực tế, mỗi nhà lãnh đạo DN thường có những cách riêng. Tuy nhiên, mỗi phong cách lãnh đạo nói trên đều có những ưu và nhược điểm. Do vậy lãnh đạo tại các DN cần phối hợp hài hòa, ứng biến với các phong cách lãnh đạo như: mệnh lệnh dân chủ, tự do để lãnh đạo thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ hợp lý trong từng chương trình, từng giai đoạn. Khi lựa chọn phong cách lãnh đạo nào, các lãnh đạo DN cần cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố như mức độ áp lực công việc, trình độ, phẩm chất, kỹ năng của NLĐ để xóa bỏ vách ngăn giữa người làm chủ với người làm thuê.